Quận ủy Quận 1 tổ chức hội nghị Tổng kết công tác của Đảng bộ Quận 1 năm 2005 đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2006 và Tổng kết Hội thi tìm hiểu “Thành phố Hồ Chí Minh – Thành phố anh hùng”.

8
rx online


Sáng 10/02/2006 Quận ủy Quận 1 tổ chức hội nghị Tổng kết công tác của Đảng bộ Quận 1 năm 2005 đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2006 và Tổng kết Hội thi tìm hiểu “quot;Thành phố Hồ Chí Minh – Thành phố anh hùng”quot;. Đến dự có đ/c Kiều Ngọc Trạc Thành ủy viên- Phó trưởng ban thường trực 6(2) Thànhnbsp;ủy;nbsp;đ/c Nguyễn Văn Hoàng – Phó trưởng ban Tư tưởngnbsp;văn hóanbsp;Thànhnbsp;ủy;nbsp;Các đ/c đại diện các Ban Đảng Thành ủy, đ/c Lê Bá Cần Bí thư Quận ủy 1 Chủ trì Hội nghị;nbsp;đ/cnbsp;Lê Minh Trí – Chủ tịch UBND Quận; Các đ/c trong Ban chấp hành Đảng bộ quận 1 cùng các đ/c đại diện các cơ sở Đảng, Các đơn vị và cá nhân được khen thưởng trong cuộc thi.


Năm 2005 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận nhiệm kỳ VIII là năm tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X. Đảng bộ Quận đã tập trung lãnh đạo công tác xây dựng Đảng và công tác vận động quần chúng hoàn thành nhiệm vụ chính trị trong năm, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, kịp thời giải quyết có hiệu quả các điểm nóng trên địa bàn; các nhiệm vụ kinh tế – xã hội đều đạt và vượt chỉ tiêu được giao. Đời sống, vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên, các hoạt động văn hoá, giáo dục, y tế, TDTT đều có tiến bộ, nhân dân ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng bộ, tích cực tham gia vào các phong trào tại địa phương. Trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành luôn thực hiện đúng qui chế, từng bước đã cụ thể hơn trong việc bàn bạc giải pháp thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết, lãnh đạo thống nhất, nội bộ đoàn kết; Quận ủy, UBND đã thống nhất cao trong công tác củng cố tổ chức bộ máy; Công tác cán bộ ngày càng đi vào nề nếp và thực hiện theo đúng quy trình của Trung ương và Thành ủy. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng của Đảng bộ ngày càng đi vào trọng tâm và tập trung triển khai sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động. Tổ chức quán triệt “Kết luận Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX”, duy trì thường xuyên nghe thời sự tình hình trong nước và quốc tế. Bồi dưỡng chuyên đề “Việt Nam chủ động hội nhập kinh tế Quốc tế” cho cán bộ chủ chốt của Quận và Phường; thảo luận dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ VIII và dự thảo Văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng. Qua đó, nâng cao nhận thức cán bộ, đảng viên và tạo được niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng trong thời gian qua, tạo được sự đồng tình và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ Quận đề ra. Hoạt động của Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã có nhiều cố gắng đổi mới nội dung, phương thức tập hợp và vận động quần chúng tham gia thực hiện các chủ trương, chính sách, chấp hành pháp luật, tích cực hưởng ứng phong trào hành động cách mạng của địa phương. Giám sát và góp ý xây dựng chính quyền, phát động nhiều phong trào thiết thực. Tập trung công tác nắm dư luận quần chúng, tập hợp đồng bào các giới và các tôn giáo; xây dựng tốt lực lượng chính trị nồng cốt tham gia công tác giữ gìn an ninh trật tự. Tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền ý nghĩa các ngày lễ lớn trong năm, về tư tưởng Hồ Chí Minh, về đại hội Đảng các cấp. Trong chỉ đạo điều hành công tác chính quyền, UBND Quận đã có nhiều chuyển biến, tập trung chỉ đạo các vấn đề trọng tâm, tháo gở khó khăn cho cơ sở, duy trì công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời các vướng mắc khi người dân yêu cầu. Công tác đánh giá tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên năm 2005 được tiến hành nghiêm túc theo kế hoạch đã đề ra. Kết quả phân tích chất lượng TC CSĐ: Có 65/70 CSĐ thực hiện đánh giá chất lượng tổ chức CSĐ (5 CSĐ mới thành lập), kết quả như sau: Trong sạch vững mạnh: 52/65 CSĐ, chiếm 80%; TSVM biểu dương: 23/52 CSĐ, chiếm 35,38%; Hoàn thành nhiệm vụ: 11/65 CSĐ, chiếm 16,92%; Yếu kém: 2/65 CSĐ, chiếm 3,08%. Kết quả phân tích chất lượng Đảng viên: Có 5.400/6.299 đảng viên tham gia đánh giá (97,72%), 158 đảng viên chưa đánh giá (2,51%), 741 đảng viên miễn đánh giá (11,76%), kết quả như sau: Đủ tư cách: 5.384 đảng viên trong đó (A1: 1.215 đảng viên, chiếm 22,57%; A2: 3.685 đảng viên, chiếm 68,44%; B1: 458 đảng viên, chiếm 8,51%; B2: 26 đảng viên, chiếm 0,48%; Vi phạm tư cách: 16 đảng viên 0,3%). Công tác tổ chức Đại hội Đảng cơ sở và Đại hội Đảng Quận được chuẩn bị chu đáo và đạt yêu cầu.. Kết nạp được 199 đảng viên từ 46/70 cơ sở Đảng, đạt 142,14% chỉ tiêu đề ra, trong đó có 83 nữ (chiếm 41,71%). Trao huy hiệu Đảng cho 118 đ/c, trong đó huy hiệu 40 tuổi đảng là 97 đ/c, huy hiệu 50 tuổi đảng là 16 đ/c, huy hiệu 60 tuổi đảng là 5 đ/c. Đổi thẻ Đảng cho 5.774 đ/c/ 5.778 (99,93%) và phát thẻ đảng viên mới cho 288đ/c.


Thực hiện Chỉ thị 11-CT/TU của Thành ủy Quận luôn quan tâm xây dựng và phát triển Đảng trong khối kinh tế ngoài quốc doanh. Thành lập mới 5 chi bộ, kết nạp được 11 đảng viên; nâng tổng số lên 17 chi bộ, đảng bộ với 154 đảng viên. Chi bộ 11 có 37 đảng viên, trong đó 16 đ/c là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc, phó giám đốc và trưởng, phó phòng của các doanh nghiệp. Về giữ vững an ninh trật tự địa bàn trong các dịp lễ hội, Đại hội Đảng các cấp đã hạn chế tội phạm và tệ nạn xã hội, kéo giảm được tội phạm trên địa bàn 9,6% so với cùng kỳ năm 2004. Hoạt động dịch vụ thương mại tiếp tục ổn định và phát triển, tăng bình quân 23%. Thu ngân sách Nhà nước; Thu, chi ngân sách Quận đều vượt so với dự toán.


Phương hướng nhiệm vụ năm 2006 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, tiếp tục quá trình hội nhập, vì vậy nhiệm vụ năm 2006 Đảng bộ Quận 1 được xác định như sau: Lãnh đạo xây dựng, triển khai các Nghị quyết, Chương trình, Chuyên đề trọng tâm, Kế hoạch cụ thể nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần IX và thực hiện chủ đề năm 2006 Năm Cải cách hành chính; chống tham nhũng, lãng phí. Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị từ Quận đến cơ sở, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế – xã hội, an ninh quốc phòng, quản lý đô thị năm 2006, tạo tiền đề cho sự phát triển của Quận trong những năm tiếp theo. Về công tác xây dựng Đảng tổ chức cho cán bộ, đảng viên sinh hoạt chính trị, quán triệt các Nghị quyết Đảng bộ Quận khóa IX,Nghị quyếtnbsp;Đảng bộ nbsp;Thànhnbsp;phố lần thứ VIII, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X và học tập tư tưởng Hồ Chí Minh. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện các chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết của Trung ương và Thành uỷ. Xây dựng và kiểm tra hệ thống lực lượng cán bộ làm công tác Tuyên giáo ở cơ sở để hoạt động ngày càng hiệu quả; tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước. Về kinh tế tài chính Khuyến khích, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho phát triển các hoạt động dịch vụ cao cấp, thị trường chứng khoán, dịch vụ tư vấn, siêu thị địa ốc, dịch vụ hành chính, hình thành từng bước các cụm dịch vụ thương mại, siêu thị. Hoàn thành các chỉ tiêu tài chính được giao; tiếp tục cải tiến, áp dụng công nghệ tin học vào công tác thuế; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng ngân sách. Công tác quản lý đô thị hoàn thành phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/2000 tại 10 phường và qui hoạch chi tiết 1/500 tại 5-7 ô phố khu trung tâm. Triển khai Dự án chung cư cao tầng phục vụ tái định cư tại khu vực Mã lạng và Dự án Trung âm dịch vụ cao cấp tại khu vực Tứ giác Bến Thành. Tiếp tục thực hiện công tác di dời 1 Bis – 1 Kép Nguyễn Đình Chiểu, 289 Trần Hưng Đạo; Khu tam giác Ngô Đức Kế – Hồ Tùng Mậu – Hải Triều. Khởi công 11 dự án xây dựng, nâng cấp trụ sở hành chính phường, cơ sở y tế, TDTT, trường học. Thực hiện chỉnh trang nâng cấp vỉa hè, đường hẻm; giữ gìn trật tự đô thị và vệ sinh môi trường. Thực hiện bán 100% nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước có đủ điều kiện và người sử dụng có nhu cầu.


Trong Hội nghị này Quận cũng tiến hành tổng kết Hội thi tìm hiểu “quot;Thành phố Hồ Chí Minh – Thành phố anh hùng”quot; cấp cơ sở và cấp Quận. Tuy Hội thi tiến hành vào dịp cuối năm 2005, trong thời gian tương đối ngắn nhưng đã thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên, học sinh, công nhân viên chức và nhân dân tham gia với tổng số 9.838 bài dự thi. Ban tổ chức Hội thi đã trao giải thưởng cho các cá nhân và tập thể đã có những bài viết xuất sắc nhất đóng góp cho Hội thi Quận 1 và Thành phố. Kết quả như sau: Tặng giấy khen cho 12 đơn vị đã đạt giải Phong trào và 23nbsp;cá nhân đạt giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích.


Phát biểu tổng kết tại hội nghị, đồng chí Lê Bá Cần – Bí thư Quận ủy Quận 1 đã nêu những vấn đề cần tập trung về công tác giáo dục chính trị tư tưởng, củng cố hoạt động các cơ sở Đảng, giữ vững nề nếp sinh hoạtnbsp;ở các chi bộ và cấpnbsp;ủynbsp;Đảngnbsp;cần có những bước chuyển mới mang tính đột phá, nhanh chóng xây dựng các chương trình hành động để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận 1 lần thứ IX nhiệm kỳ 2005-2010. Tổ chức giáo dục tuyên truyền sâu rộng và phát huy truyền thống yêu nướcnbsp;trong thanh thiếu niênnbsp;để tiếp tụcnbsp;tham gianbsp;Hội thi “quot;Khátvọng tuổi 20″quot; do Quận tổ chức từ nay cho đến cuối tháng 3/2006 để chào mừng kỷ niệm 75 năm thành lập Đòan TNCS Hồ chí Minh (26/3/1931-26/3/2006).


Hội nghị cũng đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Quận ủy khen thưởng các tập thể và cá nhân hoàn thành tốt công tác trong năm 2005. Công nhận 52 cơ sở Đảng đạt tiêu chuẩn tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh năm 2005; Biểu dương 23 tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh năm 2005; Công nhận 11 cơ sở Đảng hoàn thành nhiệm vụ năm 2005; nbsp;Tặng giấy khen cho 18 đơn vị và 08 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Tư tưởng – Văn hóa năm 2005, Giấy khen cho 04 đơn vị có thành tích khá trong công tác Tư tưởng – Văn hóa năm 2005; Tặng giấy khen cho 09 đơn vị có thành tích trong công tác kiểm tra năm 2005; Tặng giấy khen cho 12 đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong công tác vận động quần chúng năm 2005 và giấy khen cho 05 đơn vị đạt thành tích Tiến tiến trong công tác vận động quần chúng năm 2005.


nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;