Quận ủy Quận 1 tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện qui chế dân chủ cơ sở năm 2004 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2005.

1
rx online

Sáng 22/03/2005. Quận ủy Quận 1 tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện qui chế dân chủ cơ sở năm 2004 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2005. Đến dự có đ/c Nguyễn Thị Thanh – Phó Giám đốc Sở nội vụ Thành phố; Đ/c Trần Thị Nhung – Chuyên viên Ban Dân vận Thành ủy; Đ/c Bùi Thị Thanh Nga – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; Đ/c Nguyễn Thị Lan – Ủy viên thường vụ – Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy; Đ/c Mạc Như Sương – Ủy viên thường vụ – Trưởng ban Dân vận Quận ủy; Đ/c Nguyễn Văn Hùng – Phó chủ tịch UBND Quận 1; Các đ/c Trưởng (Phó) các Ban Đảng Quận ủy; Các đ/c Thủ trưởng các ban ngành đoàn thể Quận và 10 Phường; Cùng các đ/c Bí thư các cơ sở Đảng. Trong năm nhìn chung việc thực hiện QCDC đã đem lại những kết quả nhất định, các cấp ủy Đảng, Chính quyền, Mặt trận và các ban ngành đoàn thể đã thực hiện chủ trương “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” trong các cuộc sinh hoạt hội họp, công khai các khoản đóng góp của dân, các thủ tục giải quyết hành chính, công khai mức thuế của từng hộ kinh doanh…. Chính quyền quận lấy ý kiến khách hàng trong giải quyết hành chính hạn chế gây phiền hà nhũng nhiễu nhân dân, công khai các dự án quy hoạch đền bù giải tỏa, cùng phường bàn bạc với dân vận động nhân dân thực hiện, khối kinh tế tổ chức bàn bạc các chỉ tiêu trong hoạt động kinh doanh hạn chế những chi phí và tiêu cực phí, công khai khen thưởng. Bằng những việc làm thiết thực đã tạo được niềm tin trong nhân dân. Đảng bộ Quận và các cơ sở khắc phục những thiếu sót trong hoạt động, không ngừng thực hiện chỉnh đốn trong Đảng, tiếp tục giáo dục đạo đức cách mạng cho đảng viên, xây dựng tinh thần đoàn kết gắn bó giữa Đảng với nhân dân, hoàn thành nhiệm vụ chính trị và các chỉ tiêu kinh tế văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng, giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Nổi bật là khối phường đã tổ chức tốt hội nghị nhân dân ở tổ dân phố tạo điều kiện thuận lợi cho dân bàn và quyết định nhiều vấn đề có liên quan đến đời sống nhân dân, quyền làm chủ của nhân dân tiếp tục được nâng cao góp phần vào việc xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân. Mặt Trận và các đoàn thểnbsp; từ Quận xuống phường không ngừng phát huy hiệu quả trong việc tập hợp các thành phần, các giới, các cơ sở tôn giáo tham gia tích cực vào các phong trào cách mạng ở địa phương. Chính quyền đã thực hiện việc công khainbsp;những dựnbsp;ánnbsp; công trình phúc lợi nhân dân, hạn chế tiêu cực, tham ô. Niềm tin của dân vào Đảng, chính quyền được củng cố. Phát biểu tổng kết tại hội nghị, đồng chí Bùi Thị Thanh Nga – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy 1 đãnbsp;nhắc nhởnbsp;các ban ngành và phường cầnnbsp;nbsp; tập trung giải quyết những vấnnbsp;đề bức xúc của dânnbsp;, việc xây dựng phương hướng Qui chế dân chủ cơ sở phải thật cụ thể . Đảng và chính quyền cần phải xem việc thực hiện qui chế dân chủ ở cơ sở là nhiệm vụ rất quan trọng trong giai đoạn hiện nay, việc thực hiện qui chế dân chủ phải đi đôi vớinbsp;chấp hành kỹ cương nbsp;pháp luật, giải quyết công việc của dân phải theo đúng qui trình thủ tục pháp luật quy định..