Quận ủy Quận 1 tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết 51-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX)

1
rx online

Chiều 18-5-2006, Quận ủy Quận 1 đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết 51-NQ/TW ngày 20-7-2005 của Bộ Chính trị (khóa IX) về việc tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ Chính ủy, Chính trị viên trong Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đồng chí Bùi Thị Thanh Nga – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy chủ trì Hội nghị.


Đ/c Thượng tá Đào Kim Thọ – Chỉ huy phó Chính trị Ban chỉ huy Quân sự Quận 1nbsp; đã báo cáo triển khai Nghị quyết chonbsp;các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ Quận 1, Bí thư – Thủ trưởng 73 cơ sở Đảng trực thuộc, Đảng ủy viên 10 Phường và Trưởng các phòng ban thuộc UBND Quận 1.nbsp;


Nghị quyết 51-NQ/TW của Bộ Chính trị khẳng định những vấn đề cơ bản nhất về bản chất cách mạng, truyền thống tốt đẹp của quân đội ta, nguyên tắc lãnh đạo “tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt” đối với quân đội và nội dung tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, nhằm tăng cường sức mạnh lãnh đạo của tổ chức Đảng, hiệu lực công tác Đảng, công tác chính trị và hiệu lực của chế độ người chỉ huy, đảm bảo cho Quân đội Nhân dân Việt Nam luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy bảo vệ vững chắc Tổ quốc, độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ an ninh chính trị, an ninh kinh tế, văn hóa – tư tưởng và an ninh xã hội; hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống; ngăn ngừa, đẩy lùi và làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá, thù địch, không để bị động, bất ngờ.