Quận ủy Quận 1 hướng dẫn cơ sở Đảng thực hiện công tác kiểm tra thẻ Đảng viên

21
rx online

nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Thực hiện Quyết định số: 4880-QĐ/BTCTW ngày 21/12/2005 của Ban Tổ Chức Trung ươngnbsp;về việc “Kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên lần thứ nhất”. Ban Thường vụ Quận ủy Quận 1 đã xây dựng Kế hoạch kiểm tra thẻ Đảng viên trên toàn Đảng bộ, kể cả Đảng viên đang sinh hoạt tạm tại các cơ sở Đảng trên địa bàn Quận 1. Ngày 16/01/2006 Quận ủy Quận 1 đã tổ chức buổi hội nghị hướng dẫn các cơ sở Đảng về quy trình thực hiện việc kiểm tra thẻ Đảng viên, nhằm giúp cơ sở nắm chắc hơn, hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của việc kiểm tra thẻ Đảng cũng như thực hiện các thao tác cần thiết phục vụ công tác kiểm tra.


nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Qua buổi Hội nghị, các cơ sở Đảng cũng đã có nhiều ý kiến trao đổi về các vấn đề khó khăn trong việc thực hiện việc kiểm tra thẻ Đảng. Khối Phường cho rằng do áp lực công việc vào cuối năm và hiện tại đang là dịp cận Tết cho nên Đảng viên có thể đi về quê hoặc đi công tác xa, gây khó khăn trong việc thu hồi thẻ đảng viên, do đó đề nghị kéo dài thêm thời gian thực hiện. Khối doanh nghiệp có ý kiến: đang thực hiện việc kinh doanh dịp Tết cho nên khó đảm bảo đúng tiến độ thời gian quy định, … Tuy nhiên, Quận ủy Quận 1 xác định việc kiểm tra thẻ Đảng viên là rất quan trọng, việc kiểm tra thẻ Đảng lần này quyết định việc hoạt động chính trị của Đảng viên và đây cũng là công việc chung trong toàn Đảng, do đó đề nghị các cơ sở Đảng thu xếp công việc và phân công cá nhân phụ trách hợp lý để đảm bảo đúng tiến độ thời gian quy định.