Quận ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ VN Quận 1 long trọng tổ chức Lễ mittinh chào mừng kỷ niệm 30 năm giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước (30/04/1975 – 30/04/2005).

1
rx online

Sáng 27/04/2005 Tại Trung tâm văn hóa Quận 1 – Quận ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ VN Quận 1 cùng các Ban ngành, đoàn thể Quận – 10 Phường long trọng tổ chức Lễ mittinh chào mừng kỷ niệm 30 năm giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước (30/04/1975 – 30/04/2005). Đến dự Lễ mittinh có Các Mẹ Việt Nam anh hùng; Anh Hùng Lao động; Các đ/c Lão Thành Cách Mạng; Các ba má phong trào TN – SV – HS; Đ/c Nguyễn Văn Đua – UVTVTU – Phó Chủ tịch UBND Thành phố; Các đồng chí Nguyên là Bí thư Quận ủy Quận 1; Ngoài ra Quận 1 hân hạnh được đón tiếp 08 Đoàn là các đơn vị kết nghĩa với Quận 1 về dự lễ; Gần 1000 cán bộ chiến sĩ, nhân dân trên địa bàn Quận 1 cùng tham dự Lễ mittinh. Tại buổi Lễ Đ/c Lê Bá Cần đã ôn lại truyền thống đấu tranh hào hùng của dân tộc. Sự kiện ngày 30/04/1975 là một mốc son tươi thắm điểm thêm những trang sử chói ngời trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Đồng thời ghi nhận và biểu dương những đóng góp quý báu của cán bộ chiến sĩ và nhân dân, của các tập thể đơn vị, các ngành, các cấp, của các Mẹ Việt Nam anh hùng, của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc trong tiến trình xây dựng và phát triển Quận 1 nói riêng và Thành phố nói chung sau 30 năm thống nhất Tổ quốc. Với những thành quả đã đạt được Quận 1 quyết tâm khai thác những thuận lợi hơn nữa, chủ động vượt qua mọi khó khăn thách thức, hoàn thành mọi nhiệm vụ trên các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng năm nay cao hơn năm trước, tạo bước chuyển mạnh mẽ trong năm 2005 và những năm tiếp theo.

nbsp;