Quận ủy – Ban chỉ huy quân sự Quận 1 tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức An ninh Quốc phòng cho cán bộ cơ sở năm 2004.

4
rx online

Sáng 23/11/2004, Quận ủy – Ban chỉ huy quân sự quận 1đã làm lễ nbsp;khai giãngnbsp;lớp bồi dưỡng kiến thức An ninh Quốc phòng cho cán bộ cơ sở năm 2004. Dự học tập có 95 đồng chí là bí thư chi bộ khu phố vànbsp;Trưởng cácnbsp;đoàn thể 10 phường. Chương trình học gồm 8 chuyên đề về lĩnh vực An ninh – Quốc phòng do các đồng chí Trường Quân sự Thành phố báo cáo.nbsp;Lớp họcnbsp;được tổ chức nbsp;trong 4 ngày vào các ngày 23-24/11/2004 và 30/11-01/12/2004.