Quận ủy 1 tổ chức triển khai học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VIII

12
rx online

Thực hiện Kế hoạch số 26-KH/TTVH ngày 26-12-2005 của Ban Tư tưởng – Văn hóa Thành ủy về việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ VIII trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân Thành phố, trong hai ngày 24 và 25-02-2006, Ban Thường vụ Quận ủy 1 đã tổ chức 02 lớp triển khai học tập Nghị quyết cho 380 đồng chí là Quận ủy viên, Bí thư – Thủ trưởng các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, Đảng ủy viên 10 Phường, Trưởng – Phó các phòng ban của Quận. các đồng chí Bí thư các chi bộ bộ phận thuộc các Đảng bộ trực thuộc Quận ủy, các đồng chí thành viên Tổ báo cáo viên, Tổ nghiên cứu dư luận xã hội của Quận và 10 Phường, Ban Thường vụ Mặt trận và các đoàn thể Quận.


Đồng chí Kiều Ngọc Trạc – Thành ủy viên, Phó Ban Thường trực Ban 6 (2) Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã truyền đạt những vấn đề cốt lõi của Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VIII và Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của Thành phố từ năm 2006 – 2010.


Sau khi tham dự lớp học, Bí thư – Thủ trưởng các Đảng bộ – Chi bộ trực thuộc chịu trách nhiệm tổ chức triển khai phổ biến đến từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, thành viên những nội dung cụ thể của Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VIII, đồng thời đề ra Chương trình hành động thực hiện tại cơ sở. Dự kiến thời gian hoàn thành việc triển khai Nghị quyết tại các cơ sở Đảng trước ngày 30-03-2006.