Quận ủy 1 tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh nhật Bác

3
rx online

Trong không khí phấn khởi tự hào cùng nhân dân cả nước vừa tổ chức thắng lợi Lễ kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, sáng nay 19-5-2010, Quận ủy long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 20 năm ngày Tổ chức Giáo dục – Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) công nhận Hồ Chí Minh là “Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất Việt Nam” (1990 – 2010) và Lễ trao Huy hiệu 60, 50, 40, 30 tuổi Đảng cho 93 đồng chí.


Đến dự có các đồng chí nhận Huy hiệu Đảng, lãnh đạo Quận ủy – UBND – UBMTTQVN Quận 1, các đồng chí Quận ủy viên, Bí thư, Thủ trưởng các cơ sở Đảng, Bí thư – Chủ tịch 10 Phường, Trưởng – Phó các ban ngành, các Trung tâm, đoàn thể trực thuộc Đảng bộ Quận 1.


Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Lê Bá Cần – Bí thư Quận ủy nhấn mạnh: “Là học trò của Các Mác và V.I.Lênin, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta. Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã trở thành nền tảng tư tưởng của Đảng, soi đường cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam giành từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đưa nước ta từ một xứ thuộc địa nửa phong kiến, nghèo nàn, lạc hậu, đã trở thành một quốc gia độc lập, tự do, thoát khỏi tình trạng nước kém phát triển, vững bước đi lên con đường xã hội chủ nghĩa, vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội, đang phát huy mọi tiềm năng, trí tuệ, vững bước dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng, tiến hành công cuộc đổi mới, chủ động hội nhập quốc tế, xây dựng nước ta trở thành nước công nghiệp hiện đại theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.


Đồng chí khẳng định: “Kỷ niệm ngày sinh của Người, chúng ta thành kính biết ơn Người và nguyện đi theo con đường của Bác Hồ và Đảng ta đã chọn, thực hiện bằng được lý tưởng hoài bão của Người. Mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân Quận 1 cùng nhau học tập, làm việc theo phương châm: “Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại”, đó là biểu thị lòng biết ơn và tưởng nhớ đến Người, vị lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam, người Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất Việt Nam”.


Đồng chí Đặng Ngọc Nam, sinh năm 1929, đảng viên 60 năm tuổi Đảng hiện sinh hoạt tại chi bộ 4C thuộc Đảng bộ Phường Bến Nghé, thay mặt 93 đồng chí nhận Huy hiệu Đảng đã nói lên những tâm tư tình cảm sâu sắc của mình đối với Đảng và Bác Hồ: “Suốt 60 năm qua, nhờ có sự giáo dục của Đảng, sự phấn đấu của bản thân, tích lũy tri thức, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, chấp nhận mọi gian khổ hy sinh, luôn tiên phong gương mẫu chúng tôi đã vượt qua nhiều khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó. Kỷ niệm lần thứ 120 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh hôm nay, chúng tôi không thể nào quên được công ơn trời biển của Bác Hồ, người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Có thể nói những thành tựu vĩ đại của cách mạng Việt Nam trong 80 năm qua, sự lãnh đạo và trưởng thành của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày hôm nay đều gắn liền với tên tuổi Hồ Chí Minh – người cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam, một Anh hùng giải phóng dân tộc, một danh nhân văn hóa kiệt xuất Việt Nam. Chúng tôi – những đảng viên “cao tuổi đời – nhiều tuổi Đảng” nguyện mãi mãi giữ vững lời thề son sắt là suốt đời phấn đấu hy sinh cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, không ngừng học tập, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng, thực hiện tốt tự phê bình và phê bình, giữ gìn đoàn kết, thực hiện tốt nhiệm vụ người đảng viên góp phần xây dựng Chi bộ – Đảng bộ trong sạch vững mạnh …”. Đồng chí nhắc lại câu thơ nổi tiếng của Đại thi hào Louis Aragon – đảng viên Đảng Cộng sản Pháp mà mình tâm đắc: “Et ci c"e"tail à refaire, fe referais ce cheminNếu phải đi một lần nữa, thì tôi vẫn sẽ đi lại con đường này”.