Quận ủy 1 tổ chức Hội nghị triển khai cuộc vận động “Cán bộ – Công chức Quận 1 học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh” giai đoạn 2006 – 2008

1
rx online

Trong không khí hân hoan chào mừng thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, với tình cảm trân trọng chào mừng kỷ niệm 116 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 40 năm ngày Bác Hồ đến thăm và nói chuyện với lớp huấn luyện đảng viên mới tại Hà Nội (14/5/1966 – 14/5/2006), sáng 16-5-2005, tại Hội trường UBND Quận, Quận ủy Quận 1 đã tổ chức Hội nghị triển khai cuộc vận động “quot;Cán bộ – Công chức Quận 1 học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh”quot; giai đoạn 2006 – 2008 và Tọa đàm về: “quot;Ý nghĩa lịch sử, tầm quan trọng, nhiệm vụ học tập lý luận chính trị trong giai đoạn hiện nay, gắn với nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập các chương trình bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao“quot;


Tham dự buổi Tọa đàm có đồng chí Nguyễn Đức Minh – Phó phòng Tuyên truyền Ban TT-VH Thành ủy, đồng chí Lê Bá Cần – Bí thư Quận ủy, Trưởng các Ban Đảng Quận ủy, Bí thư – Thủ trưởng 73 cơ sở Đảng, các đồng chí Tuyên huấn lão thành và 25 đồng chí đảng viên mới trong toàn Đảng bộ Quận 1.


Thay mặt Ban tổ chức cuộc vận động, đồng chí Nguyễn Thị Lan – UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo nhấn mạnh: “quot;Cuộc vận động “quot;Cán bộ – Công chức Quận 1 học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người”quot; với mục đích làm cho cán bộ, đảng viên Quận 1 nhận thức rõ hơn những vấn đề lớn trong tư tưởng Hồ Chí Minh, làm chuyển biến cách nghĩ, cách làm và nâng cao tinh thần trách nhiệm của người cán bộ công chức trong giai đoạn mới “quot;gần dân – hiểu dân – trọng dân”quot;; xây dựng bộ máy chính quyền từ Quận đến Phường trong sạch vững mạnh, tạo được niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và sự điều hành quản lý của chính quyền; góp công, góp sức cùng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận 1 lần IX,nbsp; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ VIII và Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng. Cuộc vận động này diễn ra trong giai đoạn 2006 – 2008 với hai nội dung trọng tâm là: Triển khai rộng khắp trong đội ngũ CBCC Quận 1 học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh và đổi mới tác phong, phong cách hoạt động của CBCC tại cơ sở”quot;.


Tại Tọa đàm, thông qua những nội dung cơ bản trong bài nói của Bác Hồ cách nay 40 năm, các ý kiến tập trung phân tích: ý nghĩa, xác định tầm quan trọng, nhiệm vụ đẩy mạnh học tập lý luận chính trị trong giai đoạn hiện nay của cán bộ, đảng viên, từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong nhà trường, đặc biệt là Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Quận; Biện pháp để nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên trẻ về tinh thần học tập lý luận chính trị cũng như trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng trong giai đoạn hiện nay; Góp ý về nội dung chương trình và phương pháp truyền đạt, giảng dạy trong việc tổ chức học tập lý luận chính trị.


Đồng chí Phạm Công Tuấn Hạ – Phó Bí thư, Trưởng Ban TT-VH Quận Đoàn nhận xét: Học thuyết của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các Nghị quyết của Đảng đã không được thế hệ trẻ ngày nay tiếp thu một cách tốt nhất bởi vì: những bài chính trị được truyền đạt một cách khô khan khó tiếp thu, khó vận dụng vào thực tiễn cuộc sống, không phù hợp với sự sôi động của tuổi trẻ, đặc biệt là việc lười học tập, lười suy nghĩ, học để đối phó và để bố trí công tác của những cán bộ trẻ … Để khắc phục tình trạng này cần phải: nâng cao hơn nữa ý thức tự giác học tập lý luận chính trị của cán bộ trẻ, lấy sự đổi mới phương pháp giảng dạy kết hợp lồng ghép những kinh nghiệm vận dụng vào đời sống thực tiễn làm mục tiêu trong việc giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên.


Đồng chí Nguyễn Thị Lê Hương – Bí thư Đoàn Phường Cầu Ông Lãnh phát biểu: Những lời căn dặn của Bác tại buổi nói chuyện với lớp Huấn luyện đảng viên mới tại Hà Nội cách đây đã 40 năm nhưng vẫn còn nguyên giá trị về giáo dục cũng như về chính trị. Bác luôn nhắc nhở rằng, đảng viên phải là người tiên phong, người chịu khổ trước, người khai phá để thông đường cho người khác đi theo. Vì thế việc học tập lý luận chính trị trong cán bộ, đảng viên, đặc biệt là thanh niên cần phải được đưa lên nhiệm vụ hàng đầu để định hướng thanh niên trong quá trình hoạt động, tránh xa trước những biểu hiện tiêu cực của mặt trái nền kinh tế thị trường.


Cô Vũ Thị Hiếu Thảo – Giáo viên Trung tâm Giáo dục thường xuyên, kết nạp Đảng ngày 20-1-2006 khẳng định: Những lời Bác Hồ căn dặn đối với đảng viên mới cách đây 40 năm cũng là những lời căn dặn đối với tất cả chúng ta. Việc học tập lý luận chính trị và nâng cao năng lực chuyên môn trong giai đoạn hiện nay có ý nghĩa hết sức quan trọng; cán bộ, đảng viên phải nắm vững nghị quyết, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước mới có thể đáp ứng và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng thời phải luôn gắn với thực tiễn hành động nhằm tu dưỡng, rèn luyện nâng cao bản lĩnh, phẩm chất chính trị và đạo đức, lối sống; chống lại sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tình trạng quan liêu, tham nhũng, lãng phí đang diễn ra hiện nay.


Đồng chí Lương Bá Tấn – Đảng ủy viên phụ trách Tuyên huấn phường Nguyễn Cư Trinh, nguyên Đại tá Quân đội khen ngợi công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, tổ chức nghe báo cáo tình hình thời sự trong nước và thế giới cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ của Ban Tuyên giáo và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị trong những năm qua góp phần định hướng công tác tư tưởng và dư luận xã hội, gắn với thực tiễn hành động nhằm tu dưỡng, rèn luyện nâng cao bản lĩnh, phẩm chất chính trị và đạo đức, lối sống; chống lại sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tình trạng quan liêu, tham nhũng, lãng phí đang diễn ra hiện nay. Đồng chí phấn khởi khi Quận ủy triển khai cuộc vận động “quot;Cán bộ – Công chức Quận 1 học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh”quot; và mong rằng Ban Tuyên giáonbsp; nên có kế hoạch để các cơ sở Đảng được tiếp tục học tập chuyên sâu hơn nữa tư tưởng Hồ Chí Minh chuyên đề đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.


Cô Nguyệt Lệ – Giáo viên trường THPT Bùi Thị Xuân, học viên lớp Trung cấp Chính trị H.122 của Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Quận 1 trình bày việc triển khai học tập đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh về cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư và ứng dụng thực tế trong đội ngũ giáo viên nhà trường: Cần, kiệm – đổi mới phương pháp giảng dạy, thực hiện giáo án điện tử …; Liêm, chính – thầy cô đánh giá công bằng, chính xác kết quả học tập của học sinh và nhận thức được nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước; Chí công vô tư – phòng Giáo vụ, phòng Giám thị trường trở thành phòng tiếp PHHS: giải thích những thắc mắc, khiếu nại, trích lục hồ sơ, học bạ …


Đồng chí Đặng Mỹ Hạnh – Phó Ban Tổ chức Quận ủy nhận định: Các ý kiến phát biểu trong tọa đàm đều cảm nhận được sâu sắc việc học tập lý luận chính trị xuyên suốt cuộc đời của mỗi cán bộ, đảng viên. Hơn lúc nào hết cần phải mạnh dạn thay đổi phương pháp giảng dạy và học tập lý luận chính trị một cách thực tế, sinh động để người nghe dễ hiểu và sau đó người nghe nói lên được cảm nhận và nhận thức của mình thì mới thành công. Đồng thời phải đẩy mạnh hơn nữa cuộc vận động “quot;Nụ cười Cán bộ – Công chức”quot;, đây là cuộc vận động không lớn nhưng cũng không nhỏ trong công cuộc cải cách hành chính của Quận 1. Vì CBCC của ta hiện nay vẫn còn có khái niệm coi công dân là công dân chứ chưa thực sự là khách hàng, là Thượng đế nên vẫn chưa có thái độ niềm nở, lịch sự tiếp đón, nụ cười mời gọi người dân đến với chính quyền.


Kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Bá Cần – Bí thư Quận ủy nhấn mạnh: Ngày nay nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa mà đất nước ta đang áp dụng có nhiều mặt tích cực đáng tự hào, nhưng cũng có những tác động tiêu cực rất lớn đến mọi mặt đời sống xã hội, tác động đến tâm tư, tình cảm, suy nghĩ và nếp sống của từng CBCC. Sở dĩ tham nhũng trở thành quốc nạn đều do chừng mực nào đó có những đảng viên đã quên đi hoặc cố làm trái bài học Bác Hồ đã dạy: “Phải coi việc tự kiểm điểm bản thân mỗi đảng viên như chuyện rửa mặt hàng ngày”. Người dân phản ánh rất nhiều về tình trạng quan liêu, nhũng nhiễu, thái độ “quot;quan cách”quot; khi tiếp dân của CBCC, nhất là những CBCC trực tiếp giải quyết hồ sơ vụ việc cho dân. Vì thế Ban Thường vụ Quận ủy đề ra Kế hoạch tổ chức cuộc vận động “quot;Cán bộ – Công chức Quận 1 học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh”quot; nhằm đẩy mạnh việc đưa tư tưởng Hồ Chí Minh vào cuộc sống, gắn việc học tập với rèn luyện, làm theo tư tưởng, đạo đức, lối sống cao đẹp của Người, nâng cao phẩm chất chính trị, tư tưởng đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên; Chuyển biến cách nghĩ, cách làm và nâng cao tinh thần trách nhiệm của người Cán bộ – Công chức trong giai đoạn mới với phương châm: “quot;Gần dân, hiểu dân, trọng dân”quot;.


Trước yêu cầu đó, cán bộ, đảng viên toàn Đảng bộ Quận 1 cần tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền, giáo dục, đi sâu nghiên cứu tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh, cụ thể là thực hiện cuộc vận động “quot;Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh“quot;; tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 15 của Thành ủy về cuộc vận động tu dưỡng đạo đức, xây dựng lối sống lành mạnh trong cán bộ, đảng viên, cụ thể là tập trung thực hiện “quot;3 xây, 3 chống”quot;:


nbsp; Xây tác phong quần chúng; chống quan liêu, cửa quyền.


nbsp; Xây tinh thần trách nhiệm; chống tham ô, nhũng nhiễu.


nbsp; Xây ý thức cần kiệm; chống lãng phí, xa hoa.