Quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận

1

            Ngày 9/9/2015, Quận ủy tổ chức hội nghị học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 cho trên 200 cán bộ chủ chốt quận, phường tham dự nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm được những nội dung cốt lõi của Nghị quyết, nâng cao nhận thức tư tưởng và thống nhất ý chí hành động, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. 

            Hội nghị đã nghe đồng chí Huỳnh Thanh Hải, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy quán triệt những nội dung cơ bản của Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 về công tác chuẩn bị nhân sự, báo cáo chính trị Đại hội. Một số thành tựu, kết quả trên lĩnh vực kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng mà Đảng bộ đã lãnh đạo đạt được trong nhiệm kỳ 2010-2015. Phương hướng, nhiệm vụ, một số mục tiêu chủ yếu và các giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tới.