Quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII

2
rx online

Ngày 12/7/2016, Quận ủy Quận 1 tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt Quận 1 học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểutoàn quốc lần thứ XII của Đảng cho hơn 300 đồng chí tham dự.

Trong ngày 12-13/7/2016, hội nghị quán triệt các chuyên đề: Những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị tại Đại hội XII của Đảng; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội 5 năm 2016-2020.

Đồng chí Huỳnh Thanh Hải, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy giới thiệu những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị tại Đại hội XII của Đảng, đánh giá tổng quát kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội XI (2011-2015) và nhìn lại 30 năm đổi mới (1986-2016), nêu rõ những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát phát triển đất nước 5 năm 2016-2020 với 6 nhiệm vụ trọng tâm.

Các đại biểu chia 4 tổ thảo luận, viết thuhoạch, đề xuất những giải pháp cụ thể để xây dựng Đảng bộ Quận 1 trong sạch, vững mạnh, đóng góp ý kiến Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng của Đảng bộ Quận 1 và Dự thảo Chương trình chỉnh trang và phát triển đô thị Quận 1 nhiệm kỳ 2016-2020 và đến năm 2030.

Dự thảo Chương trình hành động của Đảng của Đảng bộ Quận 1 nêu 7 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu về: kinh tế; quản lý,phát triển đô thị; văn hóa, xã hội; quốc phòng, an ninh; phát huy sức mạnh khốiđại đoàn kết dân tộc trong xây dựng, bảo vệ và phát triển Quận 1; đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện chính quyền điện tử; xây dựng Đảng bộ thật trong sạch,vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, chat lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Chương trình “Chỉnh trang và phát triển đô thị giai đoạn 2015-2020” gắn với phát triển kinh tế của quận theo hướng thương mại, dịch vụ, du lịch hiện đại nhằm đảm bảo diện mạo đô thị quận văn minh, hiện đại, lòng lề đường thông thoáng, là đô thị kiểu mẫu, đảm bảo độ che phủ cây xanh theo quy hoạch đã được duyệt. Quận kêu gọi, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng các chung cư xuống cấp, đầu tư 2 dự án trọng tâm là chợ Cầu Muối và chợ Gà Gạo, đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật (vỉa hè,công viên cây xanh, thoát nước, nhà vệ sinh công cộng) đảm bảo môi trường đô thị xanh, sạch, đẹp, an toàn cho người dân và mỹ quan đô thị.

Hội nghị dành thời gian giải đáp thắc mắc,giúp các cán bộ chủ chốt các cơ quan, đơn vị, ban, ngành quận nắm vững nội dung cơ bản, điểm mới của Nghị quyết, tiếp tục triển khai Nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên và xây dựng chương trình hành động phù hợp từng địa phương, đơn vị.