Quán triệt Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

3
rx online
Ngày 24/1/2018, Quận ủy Quận 1 tổ chức hội nghị thông tin thời sự quý I/2018. Tham dự có đồng chí Huỳnh Thanh Hải, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận 1 cùng hơn 400 cán bộ chủ chốt các ban, ngành, đoàn thể của quận.
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐNDTP Nguyễn Thị Quyết Tâm thông tin đến hội nghị một số nội dung cơ bản của Nghị quyết số 16-NQ/TW, ngày 10/8/2012 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thành phố đến năm 2020; Kết luận số 21-KL/TW ngày 24/10/2017 của Bộ Chính trị về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW; đặc biệt phố biến và quán triệt Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố.

Chủ tịch HĐNDTP Nguyễn Thị Quyết Tâm cho biết Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố gồm18 nội dung thuộc 5 lĩnh vực: quản lý đất đai, quản lý đầu tư, quản lý tài chính ngân sách, cơ chế phân cấp ủy quyền và chế độ chính sách cho cán bộ công chức, viên chức. 
Theo đó, Nghị quyết 54/2017/QH14 cho phép HĐNDTP được quyết định chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa từ 10 ha trở lên phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trồng lúa đã được cấp có thẩm quyền quyết định; quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án nhóm A sử dụng ngân sách Thành phố theo quy định của Luật Đầu tư công (trừ dự án trên đất có di tích quốc gia đặc biệt, đất quốc phòng, dự án bảo vệ quốc phòng an ninh hoặc sản xuất chất độc hại); được giao thẩm quyền về quản lý tài chính – ngân sách nhà nước với 11 khoản; được quyết định bố trí ngân sách Thành phố để chi thu nhập bình quân tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức.
Trong đó, HĐNDTP được đề xuất thí điểm tăng mức thuế hoặc thuế suất đối với một số hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế bảo vệ môi trường, không quá 25% so với mức hiện hành và tăng mức phí, lệ phí nhưng phải bảo đảm có lộ trình phù hợp, tạo môi trường sản xuất, kinh doanh thuận lợi, công khai, minh bạch, cải cách hành chính nhà nước, bao gồm cả cải cách hành chính quản lý thuế.
Thành phố được sử dụng nguồn thực hiện cải cách tiền lương còn dư cho các việc: chi đầu tư, mua sắm trang thiết bị cho chuyên môn và tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức. Trong khi mức tăng thêm của cả nước là không quá 1 lần mức lương ngạch bậc, chức vụ thì TPHCM được tăng thêm không quá 1,8 lần.
Đón nhận Nghị quyết 54/2017/QH14, Thành ủy, HĐND TP đã ban hành nghị quyết thực hiện, UBNDTP đã ban hành Kế hoạch với 21 đề án, nội dung cụ thể hóa Nghị quyết, nhanh chóng tổ chức, nghiên cứu đảm bảo tiến độ nhanh nhất để trình HĐNDTP thông qua vào tháng 6/2018. 
Theo Chủ tịch HĐNDTP Nguyễn Thị Quyết Tâm, Nghị quyết 54/2017/QH14 là động lực mới giúp thành phố phát huy tốt hơn các lợi thế để phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, đồng thời cũng là thách thức đòi hỏi lãnh đạo thành phố và toàn hệ thống chính trị cần quyết tâm cao, đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo, tạo sự đồng thuận trong nhân dân để triển khai thực hiện thành công Nghị quyết 54/2017/QH14.