Quán triệt các quy định của Đảng về phòng, chống tham nhũng

23
rx online

Ngày 5/10/2018, Quận ủy Quận 1 tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 01-QĐi/TW ngày 10/5/2018 và Quy định số 07-QĐi/TW ngày 28/8/2018 của Bộ Chính trị. Tham dự có đồng chí Trần Kim Yến, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Quận 1 cùng trên 120 cán bộ chủ chốt của quận.

Đồng chí Đặng Minh Đạt, Thành ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM giới thiệu quan điểm, mục tiêu của Đảng đối với phòng, chống tham nhũng, lãng phí; phân tích làm rõ nội dung của 2 quy định về trách nhiệm và thẩm quyền của ủy ban kiểm tra trong công tác phòng, chống tham nhũng và xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm. Theo đó, Ủy ban kiểm tra có trách nhiệm và thẩm quyền tham mưu các quy tắc ứng xử, chuẩn mực đạo đức để phòng ngừa tham nhũng; giám sát việc kê khai tài sản của đảng viên; tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh kiến nghị qua báo chí, đơn thư tố cáo; kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; có quyền yêu cầu đảng viên không được xuất cảnh, giữ nguyên hiện trạng tài sản; xử lý kỷ luật hoặc đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm…
Hội nghị giúp cán bộ lãnh đạo nắm vững các quy định mới của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát để triển khai thực hiện nghiêm túc tại địa phương, cơ sở, thực hiện ngăn chặn, đầy lùi, phòng chống tham nhũng, lãng phí hiệu quả trên địa bàn Quận 1.