Quán triệt các quy định, chỉ thị của Đảng

1
rx online
Ngày 15/1/2018, Quận ủy Quận 1 tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các quy định, chỉ thị mới của Đảng cho 150 cán bộ chủ chốt của quận. Đồng chí Huỳnh Thanh Hải, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã thông tin các nội dung cơ bản Chỉ thị số 16 – CT/TW, ngày 22/12/2017 của Ban Bí thư Trung ương về việc tổ chức Tết năm 2018; Quy định số 1374 – QĐ/TU, ngày 1/12/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước; Chỉ thị số 16-CT/TU, ngày 1/12/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống khủng bố, biểu tình trái pháp luật, bạo loạn trên địa bàn Thành phố trong tình hình mới.
Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Quận ủyHuỳnh Thanh Hải yêu cầu các đồng chí cán bộ chủ chốt của quận quán triệt sâu sắc các nội dung, vấn đề trong các chỉ thị, quy định của Đảng, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, hội viên, đoàn viên và nhân dân; tập trung toàn lực chăm lo cho nhân dân đón tết vui tươi, lành mạnh; tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, đặc biệt về an ninh trật tự, không để tập trung đông người khiếu kiện, biểu tình, gây rối trật tự công cộng trên địa bàn, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.