Quận I Trao Huy Hiệu Đảng

5
rx online

Chào mừng kỷ niệm 62 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9. Quận ủy quận Inbsp; đã tổ chức trao tặng huy hiệu Đảng cho 116 Đ/c cách mạng lão thành , bao gồm 14 Đ/c nhận huy hiệu 60 tuổi Đảng; 28 Đ/c 50 tuổi Đảng và 74 Đ/c 40 tuổi Đảng….. Hiện nay, Đảng bộ Quận 1 có 6640 đảng viên và 2685 đảng viên được nhân huy hiệu 30, 40, 50, 60 và 70 tuổi Đảng. Đây là niềmvinh dự và phần thưởng cao quý mà Đảng đã trao tặng, đồng thời nhắc nhở người đảng viên phải gương mẫu đặt lợi ích nhân dân trên lợi ích cá nhân, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, tích cực học tập, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đảng viên. Các Đ/c nhận huy hiệu Đảng đã xúc động khi được Đảng quan tâm đến công lao đóng góp của người đảng viên sau những năm chiến đấu, lao động và đã đạt thành quả nhất định, góp phần vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng và xây dựng đất nước. Không khí buổi lễ trao huy hiệu Đảng trở nên thiêng liêng, ấm tình đồng chí, anh em…