Quận 1 triển khai thực hiện làm việc ngày thứ bảy

4
rx online

Quận 1 đã tổ chức thực hiện làm việc ngày thứ 7 tại UBND Quận và 10 phường trong quận bắt đầu từ ngày 16/02/2008.


Theo đó, bắt đầu từ ngày 16/02/2008 UBND quận 1 và 10 phường trong quận tổ chức làm việc 01 (một) buổi sáng thứ bảy hàng tuần (trừ ngày lễ, tết). Thời gian làm việc từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30.


Các thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết vào ngày làm việc sáng thứ bảy hàng tuần tại UBND Quận và UBND 10 phường thuộc các lĩnh vực: Chứng thực; Các thủ tục liên quan đến hộ tịch; Cấp mới, điều chỉnh, gia hạn, sao lục giấy phép xây dựng; Cấp mới, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Cấp mới, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở và quyền sở hữu công trình xây dựng trên đất thuê. Những thủ tục hành chính thuộc loại công việc giải quyết ngay thì cán bộ lãnh đạo đơn vị, cán bộ công chức có liên quan sẽ giải quyết theo quy định, những thủ tục hành chính thuộc loại công việc có hẹn thời gian giải quyết thì bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm giải quyết cho người dân.


Ngoài các thủ tục hành chính trên, tùy vào tình hình nhu cầu thực tế của người dân và doanh nghiệp mà UBND quận sẽ điều chính, xem xét cho phù hợp.