Quận 1 Trao Huy Hiệu 40 – 50 Năm Tuổi Đảng

4
rx online

Nhân kỷ niệm 87 năm Cách Mạng Tháng 10 Nga 7/11/1987 – 7/11/2004. Thực hiện điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và Quyết định số 1077/QĐ-TU ngày 21/10/2004 của Thành Ủy TP HCM, Quận Ủy Quận 1 tổ chức trọng thể lễ trao huy hiệu 40 – 50 năm tuổi Đảng cho các Đ/c Đảng viên cách mạng lão thành trong Quận; có 6 Đ/c được nhận huy hiệu 50 năm tuổi đảng và 18 Đ/c 40 tuổi đảng. Trong đợt này toàn TP có 216 Đ/c được nhận huy hiệu Đảng (5 đ/c nhận huy hiệu 60 tuổi đảng, 29 đ/c nhận huy hiệu 50 tuổi đảng và 182 đ/c nhận huy hiệu 40 tuổi đảng). Hiện Đảng bộ Quận 1 có 1.432 đ/c được nhận huy hiệu đảng (70 tuổi đảng, có 01 đ/c, 60 tuổi đảng có 5 đ/c, 50 tuổi đảng có 671 đ/c và 755 đ/c 40 tuổi đảng); tuy các đ/c đã về hưu, tuổi đã cao nhưng vẫn tham gia các phong trào tại địa phương, đa số vẫn tham gia các nhiệm vụ trong Tổ dân phố, Khu phố góp phần cùng Cấp ủy Đảngnbsp; nơi cưnbsp; ngụ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.