Quận 1 tổ chức tuyên truyền xe loa cổ động

1
rx online

Từ 15/3/2009 đến 21/3/2009, quận 1 tổ chức 7 xe loa tuyên truyền cổ động trên các tuyến đường thuộc địa bàn quận hưởng ứng tuần lễ Quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ năm 2009 chủ đề: “Nâng cao nhận thức, đề cao trách nhiệm và tuân thủ pháp luật của các tổ chức, cá nhân và toàn xã hội trong công tác An toàn – Vệ sinh lao động – Phòng chống cháy nổ”.


nbsp;Nhằm mục đích xây dựng “Văn hóa nbsp;an toàn lao động”, quận phát động đợt tuyên truyền sâu rộng về an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ đến các đơn vị sản xuất kinh doanh thuộc các thành phần kinh tế, các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp và các tổ chức chính trị – xã hội, cán bộ công chức, người lao động và người sử dụng lao động trên địa bàn quận qua đó nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện công tác an toàn – vệ sinh lao động – phòng chống cháy nổ. Thúc đẩy các hoạt động cải thiện điều kiện lao động, bảo đảm an toàn lao động, bảo vệ sức khoẻ người lao động, phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. Với vị trí, vai trò và tầm quan trọng của quận 1, toàn thể cơ quan, đơn vị và nhân dânnbsp; tích cực thực hiện công tác tuyên truyền về kỹ thuật An toàn – Vệ sinh lao động – Phòng chống cháy nổ bằng các hình thức mở lớp bồi dưỡng kiến thức về Luật Lao động, chế độ chính sách về tiền lương, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp, An toàn – Vệ sinh lao động – Phòng chống cháy nổ. Thực hiện nghiêm các quy định về bảo hộ lao động, Luật PCCC theo đặc thù của từng đơn vị. Người dân chấp hành nghiêm túc các quy định sử dụng các thiết bị bảo vệ cá nhân, thường xuyên kiểm tra máy móc, dụng cụ do mình quản lý nhằm bảo vệ tính mạng, tài sản Nhà nước, tài sản công dân là góp phần ổn định và phát triển kinh tế – xã hội, cùng nhau xây dựng quận – thành phố ngày càng văn minh, sạch đẹp, an toàn và hiện đại.


nbsp;