Quận 1 Tổ Chức Lễ Mừng Công Đạt Chuẩn Phổ Cập Bậc Trung Học Năm 2004.

3
rx online

Thực hiện mục tiêu Quốc gia chống mù chữ và phổ cập giáo dục nhằm nâng cao trình độ dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Từng bước đào tạo lớp người có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao để thực hiện nhiệm vụ chính trị , văn hóa theo tinh thần Nghị quyết Trung ương II và các chỉ thị của Thành phố.


Quận 1 đã tổ chức buổi lễ mừng công đạt chuẩn phổ cập bậc Trung học năm 2004. và triển khai nhiệm vụ cho năm học mới 2005-2006. Hiện trên địa bàn 10 phườngnbsp; đã thực hiện hoàn thành xoá mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu họcnbsp; đạt chỉ tiêu, tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục vàThành phố đề ra, trong đó công tác xoá mù chữ từ độ tuổi 15-35 đạt 99,1%, Phổ cập giáo dục tiểu học đạt 99,8%, Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi đạt 94,5%, Phổ cập giáo dục Trung học cơ sở đạt 100%. Từ đó Thành phố đã có quyết định công nhận Quận I đạt chuẩn phổ cập bậc Trung học năm 2004, những kết quả đạt được hôm nay là do sự nổ lực của lãnh đạo Quận uỷ, UBND, ngành Giáo dục và các Ban ngành Đoàn thể trong quận. Cũng trong buổi lễ quận I đã trao tặng nhiều giấy khen cho các đơn vị, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác đạt chuẩn giáo dục phổ cập Trung học trong thời gian qua,và phấn đấu giữ vững chất lượng đạt chuẩn phổ cập giáo dục Trung học trong thời gian tới.