Quận 1 tổ chức lễ đổi thẻ Đảng viên đợt 19/05/2004

2
rx online

Đợt đổi thẻ Đảng 19/5/2004 trong Quận 1 có 2.136/5.864 đảng viên ở 54/70 cơ sở đảng, trong đó có 1.293 đ/c có huy hiệu đảng, 144 đ/c miễn sinh hoạt đảng, 699 đ/c đạt tiêu chuẩn A1.

Chào mừng kỷ niệm 114 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/05/1890-19/05/2004, Quận ủy Quận 1 đã chỉ đạo các cơ sở Đảng trực thuộc tổ chức lễ đổi thẻ đảng viên. Có 10 Đảng bộ Phường, 3 Đảng bộ cơ sở, 1 chi bộ cơ sở tổ chức lễ đổi thẻ tại đơn vị, các cơ sở đảng còn lại có ít Đảng viên đổi thẻ đợt 19/05/2004 Quận ủy đã tập trung đảng viên về cơ quan Quận ủy tổ chức lễ đổi thẻ để tiết kiệm thời gian và chi phí.

Nhìn chung, công tác đổi thẻ lần này, Quận và các cơ sở thực hiện khá nghiêm túc, đảng viên được đổi thẻ hết sức phấn khởi, nhiều đồng chí xúc động khi phát biểu cảm tưởng trong ngày nhận thẻ. Công tác đổi thẻ được tổ chức tập trung và hoàn thành trong 2 ngày 19/5 và 20/5/2004. Đối với 10 phường, đều có phân công UVTV và tổ công tác của Quận ủy tham dự. Sau đợt đổi thẻ, có một số trường hợp sai sót phải điều chỉnh, đồng thời Ban Chỉ Đạo Đổi thẻ đang tiếp tục chuẩn bị thực hiện đổi thẻ đợt 2/9/2004.