Quận 1 tổ chức lễ đổi thẻ đảng cho đảng viên đợt 2/9/2004

4
rx online


nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Chào mừng kỷ niệm 59 nămnbsp;Cách mạng tháng Tám và Quốc Khánh (nbsp;2/9/1945 – 2/9/2004 ),nbsp;Quận 1 đã triển khainbsp;đến các cơ sở Đảng trực thuộc đồng loạt tổ chức lễ đổi thẻ đảng viên cho 2.823 Đảng viên và trao thẻ đảngnbsp;viênnbsp;cho 64 đảng viên mớinbsp;được chuyểnnbsp;đảng chính thức nămnbsp;2004. Trong tổng sốnbsp;đảng viênnbsp;đượcnbsp;đổi và trao thẻnbsp;đảng viên lần nàynbsp; có 299nbsp;đồng chí thuộc khối Doanh nghiệp, 2038nbsp;đồng chí thuộcnbsp;Đảng bộ 10 phường, 500 đồng chí thuộc các khu vực Hành chánh sự nghiệp, lực lượng vũ trang…..nbsp;Nhìn chung, các Đảng bộ cơ sở đều tổ chức lễ trao thẻ Đảng với không khí trang trọng và nâng cao nhận thức cho đảng viên trong việc phấn đấu giữ gìn phẩm chất đạo đức cũng như trách nhiệm xây dựng tổ chức cơ sở Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh..


nbsp;


nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; .


nbsp;


nbsp;