Quận 1 tổ chức hội thi công chức – viên chức, công nhân lao động giỏi

3
rx online

Thực hiện Chương trình 17/Ctr-TU và chỉ thị 13 của Ban Thường vụ Thành ủy, chương trình 02/Ctr-QU của Ban Thường vụ Quận ủy Quận 1, ngàynbsp;12 tháng 8 năm 2004nbsp;Liên đoàn lao động Quận 1 đã phối hợp cùng Quận Đoàn, Trung tâm dạy nghề, và phòng Tư pháp tổ chức hội thi công chức – viên chức, công nhân lao động giỏi Quận 1 lần 5 năm 2004.


Hội thi thu hútnbsp;sự tham gia của 26 đơn vị và 156 thí sinh. Qua kỳ thi lần này, các thí sinh đã thi 1 bài trắc nghiệm về kiến thức pháp luật gồm 2 phần. Phần kiến thức chung cho cả 2 khối gồm Bộ luật lao động, Pháp lệnh Chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính. Phần riêng của khối hành chính sử nghiệp gồm Pháp lệnh cán bộ công chức và quy chế dân chủ ở cơ quan, phần riêng khối doanh nghiệp gồm Luật Doanh nghiệp Nhà nước. Ngoài bài thi trắc nhiệm, là phần thi tay nghề về lý thuyết và thực hành kỷ năng tin học văn phòng Winword, Excel cho trình độ A.


Qua hội thi này, các thí sinh được trang bị thêm những kiến thức chuyên môn về pháp luật và tăng thêm bản lĩnh trong công tác đặc biệt đối với các đồng chí thường xuyên tiếp xúc với nhân dân.