Quận 1 tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (2) và chuyên đề xây dựng đoàn kết nội bộ

3
rx online

Sáng ngày 20/08/2004, Quận ủy Quận 1 đã tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết TW 6 (lần 2) và chuyên đề “quot;Xây dựng đoàn kết nội bộ để nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy Đảng ở Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh”quot;.


nbsp;Đến dự hội nghị có đ/c Kiều Ngọc Trạc – Thành ủy viên, Phó Ban Thường trực Ban chỉ đạo 6(2) của Thành ủy, lãnh đạo Quận ủy, Bí thư-Thủ nbsp;trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Quận 1.


Hội nghị đã nghe báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (2) từ năm 2002 đến nay, đánh giá nguyên nhân những mặt đã làm được và hạn chế, đồng thời đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.


Về công tác chính trị tư tưởng, đã quán triệt trong Ban Chấp hành Đảng bộ Quận đến tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên về các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Thành ủy cũng như các Chương trình, Kế hoạch của Quận ủy về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Hình thức và phương pháp tuyên truyền cũng có sự đổi mới nên chất lượng học tập của cán bộ, đảng viên từng bước được nâng cao. Chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên ngày một nâng cao, thể hiện qua sự quan tâm lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Quận. Từng nbsp;đồng chí trong Ban Thường vụ được phân công phụ trách cơ sở đã nắm sát tình hình, kịp thời chỉ đạo uốn nắn những thiếu sót tồn tại, giúp cơ sở phát huy tốt trách nhiện trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trịở cơ sở.


nbsp;Để có thể thực hiện tốt hơn công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Ban Thường vụ Quận ủy rất quan tâm đến công tác kiểm tra của Đảng. Đã tổ chức kiểm tra 46 đơn vị cơ sở về triển khai thực hiện các Chương trình, Nghị quyết có liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết TW 6 (2); UBKT Quận ủy cũng đã kiểm tra 12 đơn vị về những nội dung có liên quan nói trên. Hoạt động kiểm tra của UBKT Quận ủy và cơ sở được tăng cường tốt hơn, tổ chức kiểm tra được 41 tổ chức Đảng và 144 đảng viên có dấu hiệu vi phạm; Trong dó có 19 đ/c có vi phạm phải bị xử lý kỷ luật Đảng. Về tình hình xử lý kỷ luật Đảng qua 02 năm, đã xem xét kỷ luật 105 đ/c (trong đó có 10 đ/c là cấp ủy viên), 02 tổ chức Đảng; xoá tên trong danh sách đảng viên 21đ/c…Bên cạnh đó, lãnh đạo Quận 1, đã quan tâm giải quyết dứt điểm các vấn đề bức xúc như: kiểm điểm 10 tập thể và 20 cá nhân có trách nhiêm liên quan trong vụ án 5 Cam; kiểm điểm 23 cán bộ đảng viên có liên quan đến 25 căn nhà cao tầng cơi nới trái phép; kiểm điểm 10 cán bộ đảng viên có liên quan trong việc sử dụng trụ sở dân phòng làm nhà ở.


Quận ủy Quận 1 cũng đã tăng cường công tác lãnh đạo thực hành tiết kiệm chống tham nhũng lãng phí theo tinh thần của Chỉ thị 04-CT/TU. Nhìn chung, đại bộ phận cán bộ đảng viên có chuyển biến tốt hơn về nhận thức; tự khắc phục dần tình trạng lãng phí trong các hoạt động của cơ quan đơn vị, lãng phí ngày giờ công, các cuộc họp kém chất lượng cũng được chấn chỉnh … Qua triển khai thực hiện Chỉ thị 06-CT/TU và Quy định 428-QĐ/TU của Thành ủy đã tác động tích cực đến các cơ quan đơn vị và cán bộ đảng viên, vai trò người đứng đầu cơ quan cũng phát huy tốt trách nhiệm của mình, từ đó hiệu quả công việc đạt được tốt hơn, ý thức chấp hành luật pháp của cán bộ đảng viên và nhân dân cũng được nâng lên.


Ban Thường vụ Quận ủy đã gắn việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và chỉnh đốn xây dựng Đảng về đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở phường cùng với các chương trình như “quot; Đảng viên tham gia công tác vận động quần chúng nơi cư trú và nơi công tác”quot;, “quot; Chăm lo đời sống cho nhân dân, ngăn chặn tệ nạn xã hội trên địa bàn dân cư”quot;. Bên cạnh đó, Quận cũng đã tăng cường công tác cải cách hành chính, các quy trình thủ tục được xây dựng và công khai trước dân, tạo điều kiện cho Mặt trận, đoàn thể và nhân dân tham gia giám sát lề lối làm việc của cán bộ và cơ quan nhà nước. Từ đó đã phát huy tốt hơn trách nhiệm của cán bộ công chức đối với công việc được phận công.


Hội nghị cũng đã nghe báo cáo tham luận về việc triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Trung ương 6 (2) của Đảng bộ phường Nguyễn Thái Bình, Đảng bộ phườngnbsp; ĐaKao, Chi bộ Ban Quản lý chợ Bến Thành và Chi bộ Trung tâm Thông tin và thẩm định giá miền Nam…Qua báo cáo của cơ sở đã minh họa rõ nét, sinh động hơn việc thực hiện cuộc vận độngxây dựng, chỉnh đốn Đảng tại cơ sở nói riêng và toàn Đảng bộ Quận 1nói chung.


nbsp;Đồng chí Kiều Ngọc Trạc Phó ban thường trực Ban 6 (2) Thànhnbsp;ủy nbsp;đã biểu dương những thành tích đạt được của Đảng bộ Quận 1 qua 2 năm thực hiện Nghị quyết TW 6 (2). Đ/c còn nhắc nhở cần tăng cường hơn công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống và củng cố lòng tin trong nhân dân; phải đổi mới công tác tổ chức cán bộ; đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện và chú ý hơn vấn đề đoàn kết nội bộ tại cơ sở trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đ/c cũng chỉ đạo, Ban chỉ đạo 6 (2) Quận 1 phảinbsp; kịp thời phát hiện những khuyết điểm yếu kém và chỉ đạo các ngành có giải pháp khắc phục; phải thực hiện tốt công tác tiếp dân, kịp thời giải quyết những bức xúc trong dân, nhưng đồng thời cũng phải đấu tranh với những quan điểm và hành vi sai trái cũa nhân dân.


Kết thúc hội nghị , đồng chí Lê Bá Cần- Bí thư Quận ủy Quận 1 đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Ban chỉ đạo 6 (2)nbsp; Thành uỷ. Đồng thời xác định Quận 1 đã vận dụng việc thực hiện cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng sát với thực tế tình hình; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (2) là nhằm xây dựng cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, đảng viên tiên phong gương mẫu; đồng chí đã nêu trách nhiệm của Cấp ủy và Bí thư có vai trò hạt nhân đoàn kết, phát huy sáng kiến của đảng viên, nhằm tạo ra sức mạnh chung, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ sở. Đồng chí cũng lưu ý trong thời gian tới, Quận 1 sẽ tập trung tốt hơn trên một số lĩnh vực như: quản lý nhà đất, quản lý tài chính, thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan.v.v…để việc thực hiện cuộc vận động xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (2) trên địa bàn Quận trung tâm thành phố ngày càng mang lại chất lượng cao.