Quận 1 tổ chức đi bộ chủ đề “An toàn cho mọi người – mọi lúc – mọi nơi”

1
rx online

Chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2004) – Kỷ niệm 14 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2004) – Hưởng ứng cuộc vận động An toàn giao thông và từng bước xây dựng ý thức tham gia việc chấp hành thực hiện An toàn lao động – An toàn giao thông cho các Công đoàn cơ sở và đoàn viên Công đoàn. Sáng ngày 16/5/2004, Liên đoàn Lao động phối hợp với Trung tâm TDTT Quận 1 tổ chức mitting đồng hành đi bộ chủ đề “quot;An toàn cho mọi người – mọi lúc – mọi nơi”quot; với 10.000 lượt người hưởng ứng đăng ký tham gia và đóng góp cho quỹ “quot;Vì ngưòi nghèo Quận 1″quot; được 30.095.000đ. Ngoài ra, đơn vị tài trợ CALTEX cũng tặng cho quỹ “quot;Vì ngưòi nghèo Quận 1″quot; 20.000.000đ, tặng cho quỹ của “quot;Ban chỉ đạo An toàn giao thông và trật tự đô thị Quận 1″quot; 30.000.000đ.