Quận 1 : Tiêu hủy văn hóa phẩm không được phép lưu hành.

1
rx online

Sáng ngày 28/12/2005, tại Công viên Văn hóa Tao Đàn, Quận 1 đã tổ chức tiêu hủy văn hóa phẩm có nội dung không được phép lưu hành. Đây là số văn hóa phẩm đã được xử lý vi phạm và bị tịch thu trên địa bàn Quận trong năm 2005 trên cơ sở 313 quyết định xử lý thu hồi tang vật (Ủy ban nhân dân Quận 1 ra 294 quyết định và Ủy ban nhân dân Phường Bến Thành ra19 quyết định) gồm 229.069 đĩa CD, VCD, DVD; 406 Băng video; 2.440 cuộn băng cassette; 01 máy đánh bạc; 141 gói thuốc lá…

Việcnbsp; tiêu hủy đã được tiến hành trước sự chứng kiến của đại diện Ban chỉ đạo 814 quận 1 và nhân dân tham dự.