Quận 1 tiếp tục triển khai dịch vụ công đăng ký cấp bản sao giấy tờ hộ tịch qua mạng tới 10 phường trong quận

4
rx online

Ngày 14/12/2007 Quận 1 đã triển khai dịch vụ công cấp bản sao giấy tờ hộ tịch qua mạng tại UBND 10 phường trong quận.


Theo đó, sau khi đã triển khai mô hình dịch vụ công này tại UBND Quận vào ngày 20/10/2007 thì từ ngày 14/12/2007 khách hàng sau khi đăng ký cấp bản sao giấy tờ hộ tịch như: bản sao giấy khai sinh, giấy khai tử, giấy chứng nhận đăng ký kết hôn trên website của Quận 1 tại địa chỉ http://www.quan1.hochiminhcity.gov.vn có thể đến nhận bản sao loại giấy tờ mà mình đã đăng ký trích lục tại UBND phường đã cấp bản chính loại giấy đó (chi tiết tại UBND phường nào được thông báo trong giấy hay email hẹn ngày tới lấy bản sao gửi chonbsp; khách hàng).


Trường hợp trước đâynbsp; người dân được cấp bản chính các loại giấy tờ hộ tịch trên tại UBND quận thì sau khi đăng ký trích lục bản sao loại giấy tờ đó trên website của quận 1 xong sẽ đến UBND quận nơi mình được cấp bản chính để nhận bản sao loại giấy tờ mà mình đã đăng ký. Thông tin cụ thể được thông báo trong giấy hẹn hay email hẹn ngày tới lấy bản sao gửi chonbsp; người dân.


Ví dụ như trướcnbsp;đây người dân nbsp;được cấp bản chính giấy khai sinh tại UBND phường Bến Nghé. Sau khi đăng ký cấp bản sao giấy khai sinh trên website quận 1 thì tới ngày hẹn (03 ngày sau khi đăng ký)nbsp; người dân sẽ tới UBND phường Bến Nghé nhận bản sao giấy khai sinh đã đăng ký cấp trên website.