Quận 1 tập trung cải cách hành chính, ứng dụng CNTT và chống tham nhũng nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân

13
rx online

Ngày 18/1/2007, Quận 1 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính, ứng dụng CNTT và công tác phòng chống tham nhũng năm 2007. Đồng thời triển khai nhiệm vụ năm 2008 với sự tham dự của ông Lê Bá Cần – Bí thư Quận ủy, ông Lê Minh Trí – Chủ tịch UBND Quận và đại diện 10 phường cùng toàn thể các ban ngành, đoàn thể… trong quận.


* Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính, ứng dụng CNTT và công tác phòng chống tham nhũng năm 2007:


Năm 2007 là năm thực hiện chương trình cải cách hành chính, Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Trong năm qua, Ủy ban nhân dân quận 1 đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các mặt công tác trọng tâm.


Trong cải cách hành chính, ngoài việc cải tiến nội dung để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chung và các hoạt động mang tính chất thường xuyên. Năm 2007, Quận 1 tập trung cải tiến ở các nội dung như: Triển khai tổ chức sắp xếp, kiện toàn và cải tiến hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại quận. Triển khai quy trình nội nghiệp để theo dõi tiến trình thụ lý hồ sơ tại các phòng – ban chuyên môn. Kết quả: tổng số hồ sơ tăng gần 20% và số hồ sơ giải quyết đúng hạn tăng gần 2% so với cùng kỳ; Công tác kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức được chú trọng đúng mức, việc phân công trách nhiệm ngày càng được cụ thể hóa theo năng lực thực tế của đơn vị, đã giải quyết được sự ùn tắc công việc chung của quận; Tiếp tục hoàn thiện các quy trình liên thông hiện có và mở rộng các quy trình mới. Đến nay, đã thực hiện liên thông giữa Phòng Kinh tế với 10 phường trong việc thẩm định cấp đăng ký kinh doanh hộ cá thể. Liên thông giữa Phòng Kinh tế – Chi cục Thuế quận 1 và Phòng Thống kê, liên thông giữa Công ty Quản lý nhà – Chi cục Thuế về thu thuế trước bạ, liên thông giữa Chi cục Thuế, Phòng Tài nguyên – Môi trường và Kho Bạc nhà nước quận 1 trong việc làm nghĩa vụ tài chính cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở; Giữa Phòng Kinh tế và Chi cục Thuế việc cấp mã số thuế cho hộ kinh doanh cá thể; Thực hiện cơ chế “một cửa” tại Ủy ban nhân dân 10 phường.


Quận 1 là quận đi đầu trong việc ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính. Đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu và là niềm tự hòa của quận 1 trong năm qua với nhiều ứng dụng CNTT trong các lĩnh vực giải quyết hồ sơ hành chính của người dân, tổ chức và phục vụ yêu cầu công việc. Trung tâm Ứng dụng CNTT quận 1 đã hoàn chỉnh cấu hình hệ thống mạng trung tâm đảm bảo yêu cầu truyền dữ liệu trên các chương trình ứng dụng đã triển khai và hoàn tất việc đầu tư, trang bị phòng nhập liệu hồ sơ gốc lưu trữ của quận. Đưa hệ thống hộp thư điện tử quận 1 ra Internet, tổ chức tập huấn kỹ năng quản lý, sử dụng các phần mềm tích hợp tác nghiệp, nâng cao kỹ năng tin học và sử dụng hộp thư điện tử cá nhân cho cán bộ, công chức của quận và phường để tạo điều kiện thuận lợi trong công tác, trao đổi thông tin. Kiện toàn nhân sự Ban biên tập trang web quận 1, hiệu chỉnh, nâng cấp website quận 1. Đến nay có trên 130.000 lượt truy cập, bình quân hơn 900 lượt truy cập/ngày. Phát triển tiện ích giao tiếp với công dân với mục “Bạn đọc hỏi cơ quan chức năng trả lời” đã được đông đảo người dân quan tâm và đánh giá cao. Đưa dịch vụ công “Đăng ký cấp bản sao giấy tờ hộ tịch qua mạng” vào sử dụng. Phát triển 02 ứng dụng liên thông “Thông tin quản lý Kinh tế – Thuế – Thống kê” và chương trình “Chuyển thông tin địa chính”. Xây dựng kiosk thông tin sử dụng màn hình cảm ứng đặt tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của quận nhằm phục vụ người dân tìm hiểu các quy trình giải quyết thủ tục hành chính và tra cứu kết quả giải quyết hồ sơ hành chính khi cần. Triển khai chương trình tiếp nhận hồ sơ “quot;1 cửa”quot; tại 02 lĩnh vực quản lý đô thị và tài nguyên môi trường.


Trong công tác phòng, chống tham nhũng, Ủy ban nhân dân quận luôn xác định việc phòng ngừa tham nhũng là mục tiêu chính, đồng thời kiên quyết xử lý đối với những hành vi tham nhũng, nhũng nhiễu. Thanh tra trên các lĩnh vực giúp quận kịp thời chấn chỉnh trong quản lý. Thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong khoán biên chế và chi phí hành chính. Năm 2007, Ủy ban nhân dân quận đã tiết kiệm khoán quỹ lương khoản 1 tỷ đồng. Các đơn vị thuộc quận đã tiết kiệm được hơn 757 triệu đồng chi phí mua sắm, trong đó Ban Quản lý chợ Bến Thành, Ủy ban nhân dân phường Bến Nghé mỗi đơnnbsp; vị đã tiết kiệm được trên 300.000.000 đồng chi phí.


* Mục tiêu nhiệm vụ chủ yếu năm 2008:


Về cải cách hành chánh: Tiếp tục đầu tư nâng cao chất lượng hoạt động cơ chế “một cửa” tại Ủy ban nhân dân 10 phường. Niêm yết công khai, minh bạch các quy trình, thủ tục, thành phần hồ sơ hành chính. Tiếp tục mở rộng các quy trình liên thông giữa cấp quận và Ủy ban nhân dân 10 phường, giữa các đơn vị thuộc quận, giữa cấp quận và các sở – ngành thành phố: Liên thông với Sở Kế hoạch và Đầu tư trong việc thẩm định hồ sơ xin thành lập doanh nghiệp; Liên thông với Sở Văn hóa – Thông tin trong việc giải quyết cấp phép trong lĩnh vực dịch vụ văn hóa.


Về ứng dụng công nghệ thông tin: Nâng cấp hệ thống lưu trữ dữ liệu, phục vụ cho việc cập nhật dữ liệu 2 lĩnh vực hồ sơ Hộ tịch và hồ sơ Nhà đất. Tăng cường bảo mật cho hệ thống mạng trung tâm. Về các ứng dụng liên thông: Hiệu chỉnh, nâng cấp các phần mềm liên thông đã thực hiện, Mở rộng thêm các phần mềm liên thông đối với Chi cục thuế và UBND 10 Phường. Tổ chức nhập liệu (số hoá) hồ sơ thuộc 2 lĩnh vực Hộ tịch và Nhà đất. Tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn sử dụng để bồi dưỡng kiến thức về tin học cho cán bộ công chức quận 1.


Về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí: Tăng cường công tác tự kiểm tra đối với các lĩnh vực dễ phát sinh và các nhiệm vụ quản lý còn yếu kém. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật sâu rộng với các hình thức thích hợp. Tổ chức tự kiểm tra trong đơn vị đối với các khoản chi thường xuyên từ ngân sách, các nguồn quỹ xoá đói giảm nghèo, chú trọng kiểm tra chặt chẽ các khoản thu trong dân, đảm bảo việc thu chi đúng quy định, chống tham nhũng và lãng phí.


Tham dự hội nghị, ông Lê Bá Cần – Bí thư Quận ủy chỉ đạo trong năm 2008, UBND quận tiếp tục quán triệt sâu rộng các nội dung chỉ đạo về công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và phòng, chống tham nhũng của Trung ương, thành phố, Quận ủy. Từ đó, giúp cán bộ công chức nâng cao nhận thức và thực hiện tốt các nội dung chỉ đạo.


Ông Lê Minh Trí – Chủ tịch UBND quận cũng đồng ý với chỉ đạo trên và yêu cầu các đơn vị, bộ phận phải Tập trung rà soát các quy định quản lý nội bộ (chế độ hội, họp; quy định chế độ trách nhiệm đối với thủ trưởng; quy trình ban hành văn bản; quy chế về tiếp khách … ) và quy trình giải quyết thủ tục hành chính. Xây dựng cơ chế để hệ thống chính trị, cộng đồng tham gia giám sát quá trình quản lý nhà nước của bộ máy chính quyền và cung cấp dịch vụ hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Trong đó, yêu cầu là phải đảm bảo thật sự lắng nghe ý kiến góp ý và phản biện để cơ quan nhà nước có thông tin tổng hợp từ thực tế được chính xác, đầy đủ. Về ứng dụng công nghệ thông tin: Năm 2008, cần chú trọng hoàn chỉnh các chương trình phục vụ hiệu quả việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa và một cửa liên thông. Về phòng, chống tham nhũng: cần xác định cải cách hành chính là biện pháp chủ yếu và phải gắn với trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị. Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch và Thanh tra nhà nước quận tiếp tục tham mưu thực hiện theo hướng phòng ngừa là chính.