Quận 1 tập huấn về quốc phòng – an ninh

4
rx online

Ngày 21 – 22/7/2009, Ban Chỉ huy quân sự – Hội đồng Giáo dục quốc phòng quận tổ chức lớp tập huấn phổ biến chunbsp; trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về Quốc phòng – An ninh cho gần 100 doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn quậnnbsp; với sự tham dự của đồng chí Nguyễn Thị Liên – Phó chủ tịch UBND quận kiêm Chủ tịch Hội đồng GDQP – AN quận cùng lãnh đạo Ban Chỉ huy quân sự.


Nội dung tập huấn gồm các chuyên đề: Chiến tranh Nhân dân bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tình hình kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh của thành phố. Tình hình an ninh thế giới và khu vực. Tình hình tội phạm trên địa bàn thành phố. Kết hợp phát triển kinh tế – xã hội với tăng cường quốc phòng – an ninh ở địa phương. Nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng, Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên và Pháp lệnh Dân quân tự vệ.