Quận 1: Tập huấn quân nhân dự bị động viên

4
rx online
Ngày 17/7/2017, Ban chỉ huy Quân sự Quận 1 tổ chức tập huấn cho 42 quân nhân dự bị động viên hạng 1 là cán bộ cấp Tiểu đoàn thuộc Tiểu đoàn dự bị động viên Quận 1 năm 2017.

Trong 15 ngày tập huấn (17/7 – 31/7/2017), các quân nhân được học tập nội dung: Tình hình nhiệm vụ chung, truyền thống, nhiệm vụ cụ thể đơn vị; Pháp lệnh về dự bị động viên; các chế độ của quân nhân dự bị; phương pháp huấn luyện quân sự; soạn giáo án và thông qua giáo án; đội hình tiểu đội, trung đội hàng dọc, hàng ngang; động tác đi đều, đứng lại, đổi chân trong khi đi.
Đợt tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, chính trị, tư tưởng, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ khi có lệnh tập trung huấn luyện.