Quận 1 sơ kết công tác xóa đói giảm nghèo 9 tháng đầu năm 2005.

3
rx online

Từ đầu năm đến cuối tháng 9/2005, Quận 1 đã trợ vốn xóa đói giảm nghèo cho 855 lượt hộ nghèo vay tổng số tiền 2 tỉ 853.250.000 đồng, nâng tổng số dư nợ trong dân lên 3 tỉ 959.661.499 đồng (tổng số lượt hộ đã vay là 2.203).


Các phường đã tích cực trợ vốn cho dân là phường Cầu Kho (345,5 triệu đ), phường Cô Giang (311,3 triệu đ), phường Tân Định (191,5 triệu đ), phường Phạm Ngũ Lão (185,95 triệu đ), phường Nguyễn Cư Trinh (104,6 triệu đ).


Ngoài ra, phường Nguyễn Thái Bình có dự án sản xuất và gia công hàng may mặc thu hút 7 lao động diện hộ XĐGN vay 50 triệu đồng, thời hạn 2 năm. Phường Tân Định có dự án sửa chữa nâng cấp nhà làm dịch vụ cho thuê phòng vay 30 triệu đồng, thời hạn 3 năm.


Mua cấp thẻ bảo hiểm y tế do ngân sách đài thọ cho 4.796 người nghèo (trị giá 239.800.000 đ), vận động người dân mua BHYT tự nguyện cho 3.919 người.


Miễn tiền thay công lao động công ích cho 1.656 lượt người nghèo (tương đương 115.920.000 đồng). Miễn giảm học phí cho 139 em số tiền 36.172.000 đồng. Vận động tặng 1.195 học bổng số tiền 313.700.000 đồng.


Giới thiệu cho 228 lượt người có việc làm trong Quận, phối hợp với công ty SULECO giới thiệu 2 người đi lao động ở Malaysia và Đài Loan. Tổ chức dạy nghề cho 70 thanh niên.


Ban Xóa đói giảm nghèo và việc làm Quận 1 cũng đã tổ chức kiểm tra công tác quản lý quỹ, quy trình trợ vốn cho người nghèo của 10 phường và 4 đơn vị có nhận ủy thác vốn. Hướng dẫn chuyển giao nguồn vốn XĐGN sang Ngân hàng chính sách xã hội từ ngày 20/10/2005.


Đến nay có 3 phường (Đa Kao, Bến Thành, Phạm Ngũ Lão) không còn hộ nghèo dưới 4 triệu đồng/người/năm; 2 phường (Bến Nghé, Nguyễn Thái Bình) đạt cơ bản không còn hộ nghèo dưới 4 triệu đồng/người/năm; 5 phường còn lại phấn đấu đến cuối năm nay không còn hộ nghèo dưới 4 triệu đồng/người/năm.


Tuy vậy, việc thu hồi nợ quá hạn ở một số phường gặp nhiều khó khăn. Các phường có tỉ lệ nợ quá hạn cao là phường Cầu Ông Lãnh (64,63%), phường Bến Nghé (49,34%), phường Tân Định (48,74%), phường Nguyễn Thái Bình (37,59%)…


Nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2005 cần tập trung phân loại từng trường hợp, thu hồi nợ để hạ thấp tỉ lệ nợ quá hạn từ 24,9% xuống còn 20%; tiếp tục tập huấn công tác XĐGN; thông tin rộng rãi về việc lao động hợp tác nước ngoài; nghiên cứu kiến nghị phối hợp Trung tâm dạy nghề thành lập công ty tư vấn giới thiệu việc làm của Quận.

Tính đến nay, tổng quỹ xóa đói giảm nghèo toàn Quận đạt: 7 tỉ 407.811.411 đồng. Số tồn tại quỹ là 3 tỉ 448.149.912 đồng.