Quận 1 Sẽ Có Văn Phòng Điện Tử

2
rx online

Sáng 27/1/2005, UBND quận đã có buổi làm việc với Sở Bưu chính viễn thông về kế họach thành lập Văn phòng điện tử với tổng dự đoán kinh phí khoảng 2 tỷ đồng. Văn phòng điện tử là công cụ phục vụ cho Thường trực UBND, Văn phòng HĐND – UBND, các phòng ban chức năng và các đơn vị trực thuộc quận, UBND 10 phường. Việc thành lập Văn phòng điện tử – ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đáp ứng yêu cầu cung cấp nhanh chóng thông tin; tiết kiệm giấy mực, in ấn, phân phối tài liệu, rút ngắn thời gian xử lý công việc, nâng cao hiệu quả công tác; giảm bớt thời gian hội họp và gặp trực tiếp qua việc trao đổi ý kiến với từng người hoặc nhiều người ngay trên mạng; khai thác thông tin theo yêu cầu và theo thẩm quyền một cách nhanh chóng mà không cần yêu cầu cung cấp; mở rộng sự tham gia góp ý, phản hồi từ dân …

Quận 1 có giai đọan khởi đầu ứng dụng công nghệ thông tin (năm 1996-1998), xây dựng các ứng dụng tác nghiệp (năm 1998-2003), giai đoạn hình thành văn phòng điện tử (năm 2004-2006). Xây dựng mô hình “quot;Văn phòng điện tử”quot; cấp quận là bước đi ban đầu trong việc hình thành chính quyền điện tử cấp quận từ (năm 2007 trở đi), góp phần thúc đẩy quá trình cải cách hành chính tại UBND Quận và là mô hình thí điểm để nhân rộng cho 23 quận huyện còn lại.