Quận 1 mở lớp bồi dưỡng kiến thức ngoại ngữ cho cán bộ công chức.

4
rx online

nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Nhằm trang bị cho cán bộ công chức có được kiến thức căn bản về Tiếng Anh, để có thể giao tiếp và giải quyết công việc của đơn vị mình, từ đó có điều kiện bồi dưỡng, nâng cao trình độ ngoại ngữ phục vụ tốt hơn cho yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của Quận; được sự thống nhất của Quận ủy và UBND Quận 1, Ban Tổ chức Quận ủy-Phòng Tổ chức chính quyền Quận 1 đã phối hợp cùng Trung tâm dạy nghề Quận 1 tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức ngoại ngữ cho cán bộ công nhân viên Quận 1 (Khai giảng ngày 02/08/2004).


nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Đối tượng được cử đi học lần này là cán bộ chủ chốt, cán bộ quy hoạch có khả năng tiếp thu kiến thức môn Tiếng Anh, thư ký tiếp dân của UBND Quận và 10 Phường, các Ban quản lý chợ, số cảnh sát giao thông, quản lý trị an của Quận và cán bộ trực ban của Phường. Trong đợt này Quận 1 đã tổ chức 6 lớp trình độ A (gồm 138 học viên), 1 lớp trình độ B (gồm 28 học viên) và có 5 đồng chí học lớp trình độ C sẽ được Quận chuyển học ở các lớp của Thành phố. Các lớp sẽ được học vào các tối Thứ 2,4,6 hoặc 3,5,7 hàng tuần.nbsp;Chi phí lớp học được trích từ ngân sách của UBND Quận.


nbsp;


nbsp;