Quận 1: Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh

5
rx online
Ngày 25/5/2017, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Quận 1 tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho 150  học viên là giáo viên trong các trường THPT, THCS, tiểu học, mầm non trên địa bàn quận năm 2017 nhằm triển khai, quán triệt cho cán bộ ngành giáo dục nắm vững những nội dung cơ bản về công tác quốc phòng, an ninh và công tác quân sự địa phương; xác định rõ vị trí, tầm quan trọng của công tác quốc phòng an ninh, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân của quận vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tham dự có các đồng chí: Hứa Vĩnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; Đại tá Tôn Thất Quỳnh Ái, Chính trị viên Ban chi huy quân sự quận.

Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh được tổ chức 2 ngày 25- 26/5/2017, học viên được trang bị kiến thức gồm 4 chuyên đề: quan điểm, chủ trương của Đảng và nhà nước về đối thoại gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; đường lối, quan đểm của Đảng, chính sách pháp luật về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưỡng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng khu phố, tổ dân phố vững mạnh đáp ứng nhu cầu bảo vệ Tổ quốc; quản lý, bảo vệ chủ quyền biển đảo và biên giới quốc gia trong thời kỳ mới.
Trước đó, ngày 18 – 19/5, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Quận 1 tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho 150  học viên là cán bộ, công chức, viên chức quản lý nhà nước, đảng viên trong cơ quan, tổ chức thuộc quận, đại biểu HĐND phường.