Quận 1: 31 trường hợp được chi trả trợ cấp theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg

5
rx online
Ngày 4/10/2018, Ban Chỉ huy Quân sự Quận 1 tổ chức chi trả trợ cấp một lần theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg ngày 9/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

Trong đợt này, có 31 trường hợp được chi trả với tổng số tiền hơn 126 triệu đồng, ngoài ra được hưởng chế độ bảo hiểm y tế vĩnh viễn 100%. Tính đến nay, Ban Chỉ huy Quân sự Quận 1 đã chi trả theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg được 15 đợt với 1.119 trường hợp tổng số tiền là hơn 4 tỷ đồng.