Quận 1 tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn

1
rx online
Ngày 15/3/2017, Quận ủy Quận 1 tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị số 11-CT/CT/TU, ngày 10/3/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị (TTĐT) trên địa bàn TPHCM. Đồng chí Huỳnh Thanh Hải, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận 1chủ trì hội nghị.
Tại hội nghị, Phó Bí Thư Thường trực Quận ủy Quận 1 Hoàng Thị Tố Nga quán triệt nội dung của Chỉ thị 11-CT/TU: các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, sở, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, vận động cán bộ đảng viên, công chức, công nhân, đoàn viên, hội viên, người lao động, sinh viên, học sinh và nhân dân nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong việc tuân thủ pháp luật không xả rác ra đường, không lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè làm nơi buôn bán không đúng quy định, thực hiện tốt Luật giao thông đường bộ; gắn việc thực hiện TTĐT với phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Thống nhất trong nhận thức và hành động từ công tác tuyên truyền, vận động đến xử lý vi phạm về TTĐT trong cấp ủy, chính quyền các cấp; kịp thời khen thưởng, động viên những cán bộ công chức, viên chức thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm TTĐT; người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp phải chịu trách nhiệm cao nhất trong việc bảo đảm TTĐT, khi để xảy ra tình trạng vi phạm về buôn bán lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè trên địa bàn quản lý.

Các sở, ngành chức năng, UBND quận, huyện thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra giám sát thường xuyên việc thực hiện công tác đảm bảo TTĐT trên địa bàn Thành phố; ban hành danh mục các tuyến đường cho phép sử dụng tạm thời một phần vỉa hè làm bãi giữ xe công cộng có thu phí, phục vụ kinh doanh dịch vụ, buôn bán hàng hoá, cho phép xe đỗ dưới lòng đường có thu phí; nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin, hệ thống camera giám sát, quản lý ở những nơi thường xuyên vi phạm, phức tạp. Ban Thường vụ quận ủy, huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo Công an, Đội quản lý TTĐT, Chủ tịch UBND phường, xã, thị trấn thực hiện kiểm tra, xử lý triệt để các điểm lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè để kinh doanh buôn bán. Quá trình triển khai các kế hoạch kiểm tra, chấn chỉnh cần có phương án tổ chức lấy ý kiến của đại diện nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận, chuyển biến tích cực và ủng hộ việc thiết lập trật tự đô thị; quy hoạch, sắp xếp, bố trí các khu vực chợ không để phát sinh tình trạng họp chợ tự phát. Đảng đoàn MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội TPHCM tiếp tục phát huy vai trò phản biện xã hội, trách nhiệm trong công tác kiểm tra, giám sát với các đơn vị trong quá trình thực hiện công tác quản lý TTĐT…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Huỳnh Thanh Hải, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận 1 đề nghị cả hệ thống chính trị quán triệt Chỉ thị số 11-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy phải thật sâu rộng, xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và làm thường xuyên liên tục lâu dài, tiến hành một cách quyết liệt, triển khai một cách cụ thể, hiệu quả về quản lý TTĐT, đồng thời phải bảo đảm cuộc sống của người dân; MTTQ Việt Nam Quận 1 và các tổ chức chính trị – xã hội tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động giám sát và xây dựng nếp sống văn hóa. Đồng chí cũng nhấn mạnh cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ phải gương mẫu trong việc tuân thủ, thực hiện tốt Luật giao thông đường bộ, Bí thư, Chủ tịch UBND, Trưởng Công an 10 phường phải chịu trách nhiệm trong việc bảo đảm TTĐT trên địa bàn…