Quận 1 hội thi “tin học trẻ không chuyên” năm 2004.

1
rx online

Hội thi đã thu hút 212 em học sinh không chuyên toán, không chuyên tin học từ các trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông trên địa bàn Quận về tham gia. Các thí sinh được chia dự thi theo 3 bảng: bảng A dành cho các em Tiểu học, bảng B1 Trung học cơ sở lớp 6 – 7, bảng B2 Trung học cơ sở lớp 8 – 9 và bảng C cho Trung học phổ thông. Mỗi thí sinh phải trải qua hai phần thi chính là lý thuyết thực hành trên máy và phần mềm sáng tạo với những kiến thức chung về máy tính, soạn thảo văn bản, lập trình và thao tác đồ họa trò chơi trí tuệ …v…v. Qua hội thi này, Quận sẽ chọn ra 40 em đạt thành tích xuất sắc nhất để bồi dưỡng một đội ngũ năng khiếu trẻ tin học và lập độn dự thi Tin học trẻ cấp Thành phố.