QNDB tập trung huấn luyện vào kiểm tra sẵn sàng chiến đấu đợt 2 – năm 2008

1
rx online

Thực hiện kế hoạch “ Huấn luyện và kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu quân nhân dự bị năm 2008” của Bộ chỉ huy Quân sự Thành phố. Sáng 13/7/2008 tại Trường Trần Văn Ơn, Ban Chỉ Huy Quân sự quận đã tổ chức gọi quân nhân dự bị tập trung huấn luyện và kiểm tra sẳn sàng chiến đấu – sẵn sàng động viên đợt 2 năm 2008. Đến tham dự buổi giao quân có đồng chí Lê Bá Cần – Bí thư Quận ủy, đồng chí Lê Thị Hồng Phượng – Phó chủ tịch UBND quận cùng đại diện các Ban ngành Đoàn thể, 10 phường và 220 quân nhân dự bị.


Quân nhân dự bị đợt này được biên chế tại đơn vị E 250 – F 309 – Quân Đoàn 4 trong 15 ngày để tập huấn, huấn luyện, ôn lại các thao tác kỹ, chiến thuật trong quân đội sẵn sàng chiến đấu khi có chiến tranh xảy ra. Các đồng chí lãnh đạo Quận đã động viên, nêu cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu của các quân nhânnbsp; thực hiện tốt luật Nghĩa vụ Quân sự và Pháp lệnh lực lượng dự bị động viên trong thời gian tập huấn này.