Q1 khai giảng lớp trung cấp quản lý hành chính nhà nước K54

3
rx online

Đẩy mạnh chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức trong tình hình mới, Quận I đã kết hợp với Trường Cán bộ Thành phố tổ chức khai giảng lớp Trung cấp Quản lý Hành chính K54, niên khoá 2006 – 2008 cho các cán bộ công chức, đảng viên Q.I.


Tham gia khóa học này có 76 học viên của 22 cơ quan đơn vị trực thuộc Quận, trong đó chủ yếu là cán bộ công chức Phường, cán bộ công chức các cơ quan ban ngành và một số giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở các trường học của Quận I.


Khóa học sẽ diễn ra trong thời gian 20 tháng với 13 môn học, bao gồm 1146 tiết. Các học viên tham gia khóa học sẽ được trang bị khá đa dạng kiến thức về: Quản lý hành chính,nbsp; Lý luận quản lý nhà nước, Luật hành chính, Luật dân sự, Luật hình sự, Kinh tế đất đai, Quản trị công sở, Kế toán thống kê…

Được biết, đây là lớp Trung cấp Quản lý Hành chính Nhà nước thứ 4 của Quận được khai giảng kể từ năm 2002 đến nay song song với 12 lớp Trung cấp Chính trị đã được mở theo chương trình liên kết giữa Quận I và Trường Cán bộ Thành phố.