Phường Tân Định tổ chức lễ kỷ niệm 31 năm ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước và kỷ niệm 116 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh

3
rx online

Chào mừng thành công to lớn của Đại hội đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam toàn quốc lần thứ Xnbsp;, Đại hội của Đoàn kết, bản lĩnh, đổi mới và trí tuệ Việt Nam. Hòa chung không khí với cả nước tưng bừng tổ chức lễ kỷ niệm 31 năm ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước và kỷ niệm 116 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh. Đảng ủy – HĐNDnbsp; – UBND – UB MTTQ Phường Tân Định tổ chức lễ kỷ niệm 31 năm ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước và kỷ niệm 116 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh.


Phường Tân Định từ sau ngày giải phóng và trải qua 20 năm đổi mới cùng với Thành phố và Quận 1 phát triển, đời sống nhân dân được nâng cao, tập trung giải quyết các vấn đề xã hội, thực hiện có hiệu quả các phong trào xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, các chương trình vì người nghèo, xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương… mang lại hiệu quả thiết thực có ý nghĩa rộng lớn, đã in đậm dấu ấn tốt đẹp trong lòng mọi người. Mặc dù phường còn nhiều khó khăn nhưng luôn cố gắng hoàn thành mọi nhiệm vụ chính trị, vượt chỉ tiêu trên giao, năm sau cao hơn năm trước. Xây dựng được 02 khu phố văn hóa, 02 khu phố đã ra mắt BCN KP văn hóa, ngoài ra có nhiều khu phố xuất sắc qua đó tạo điều kiện để xây dựng Phường Văn hóa. Hệ thống chính trị của Phường được quan tâm củng cố, bộ máy chính quyền ngày càng vững mạnh và đổi mới, công tác cải cách hành chánh đạt hiệu quả tốt. Vai trò của MTTQ và các đoàn thể ngày càng được nâng cao, việc thực hiện qui chế dân chủ ở cơ sở được triển khai thực hiện có hiệu quả, khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng được phát huy.