Phường Phạm Ngũ Lão quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU

4
rx online
Ngày 1/4/2018, Đảng ủy phường Phạm Ngũ Lão tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 06/12/2017 của Thành ủy về lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Nghị quyết số 54/2017/QH14, ngày 24/11/2017 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM cho các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ phường, cán bộ, đảng viên 14 chi bộ trực thuộc, công chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên các đoàn thể.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Bùi Thị Thúy Hiền đã báo cáo nội dung cơ bản của Nghị quyết 54/2017/QH14 và Nghị quyết số 08-NQ/TU. Theo đó, Nghị quyết 54/2017/QH14 cho phép TPHCM chủ động quyết định một số nội dung trong 5 lĩnh vực: quản lý đất đai, quản lý đầu tư, quản lý tài chính ngân sách, cơ chế phân cấp ủy quyền và chế độ chính sách cho cán bộ công chức, viên chức.
Nghị quyết số 08-NQ/TU của Thành ủy với quan điểm chỉ đạo phải phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố, sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, tinh thần trách nhiệm thành phố cùng cả nước, vì cả nước; đồng thời với việc phân cấp, phân quyền, tăng tính tự chủ phải tăng cường trách nhiệm của chính quyền các cấp; phải được sự đồng thuận của đa số nhân dân, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi hơn và động lực phát triển phát triển kinh tế – xã hội của thành phố mạnh mẽ hơn.
 Nghị quyết số 08-NQ/TU đề ra các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu: tổ chức quán triệt đến các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội nội dung Nghị quyết 54/2017/QH14; UBNDTP và các đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện phải xác định rõ nội dung công việc, danh mục các đề án, chương trình tiến độ thực hiện đề án trong 3 năm (2018, 2019, 2020); phân công trách nhiệm các phòng ban, cơ quan, tổ chức kịp thời đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn; chỉ đạo sơ kết, tổng kết định kì thực hiện đề án; tuyên truyền các tầng lớp nhân dân, các giới, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia góp ý, tăng cường giám sát, phản biện các đề án…
Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết vào tháng 8/2020, tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết vào quý 3/2022 theo Nghị quyết số 54/2017/QH14. Khẩn trương, quyết liệt triển khai hiệu quả Nghị quyết 54 của Quốc hội là một nhiệm vụ chính trị đặc biệt có tính thời cơ cách mạng của Đảng bộ và chính quyền thành phố.