Phường Phạm Ngũ Lão biểu dương các tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018

1
rx online
Ngày 16/5/2018, Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phạm Ngũ Lão tổ chức lễ kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2018), 107 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 – 5/6/2018); biểu dương các tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018. Tham dự có Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Cách; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Đại tá Phan Thị Ngọc Tươi; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Quận 1 Phạm Văn Phương; đại diện cấp ủy 14 chi bộ, Trưởng Ban điều hành, Trưởng Ban Công tác Mặt trận 7 khu phố.
Tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND phường Lê Thanh Tuấn ôn lại  cuộc đời và sự nghiệp của Bác Hồ kính yêu: Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ngày 19/5/1890 trong một gia đình nhà nho, nguồn gốc nông dân, ở làng Hoàng Trù, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, nơi có truyền thống đấu tranh kiên cường chống ách thống trị của thực dân phong kiến. 

Tháng 6 năm 1911, Người đi ra nước ngoài tìm đường cứu nước. Tháng 8 năm 1945, Người cùng Trung ương Đảng triệu tập Hội nghị toàn quốc của Đảng và chủ trì Đại hội Quốc dân ở Tân Trào. Thay mặt Chính phủ lâm thời, Người đã phát lệnh tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước.
Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn dân tộc Việt Nam đã nhất tề đứng lên Tổng khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền về tay nhân dân lao động. Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Người tuyên bố trước nhân dân cả nước và nhân dân thế giới quyền độc lập của dân tộc Việt Nam.
Cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh là một cuộc đời trong sáng cao đẹp của một người cộng sản vĩ đại, một anh hùng dân tộc kiệt xuất, một chiến sĩ quốc tế lỗi lạc, đã đấu tranh không mệt mỏi và hiến dâng cả đời mình cho Tổ quốc, cho nhân dân, vì lý tưởng cộng sản, vì độc lập, tự do của các dân tộc bị áp bức, vì hòa bình và công lý trên thế giới.

Qua 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Đảng ủy phường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc, đoàn thể gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị; quan tâm tiếp xúc đối thoại, giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Đồng thời, đã lồng ghép với các phong trào thi đua yêu nước như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, cuộc vận động “Vì người nghèo”, mô hình “Đảng trong dân”… đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ nhân dân, thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí…Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, lôi cuốn đông đảo nhân dân tham gia, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, đảm bảo giữ vững quốc phòng – an ninh của địa phương trong thời gian qua.
Dịp này, Đảng bộ phường đã trao Giấy khen cho 8 tập thể, 11 cá nhân thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018.