Phường Nguyễn Thái Bình tổng kết 5 năm Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

3
rx online

          Ngày 10/6/2016, Đảng bộ phường Nguyễn Thái Bình tổ chức hội nghị “Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03/CT-TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011- 2016”.

          Qua 5 năm triển khai thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong cả hệ thống chính trị cơ sở, tác động hiệu quả trong nhân dân về ý thức chấp hành pháp luật, học tập và làm theo gương Bác. Việc nghiên cứu, học tập chuyên đề hằng năm được thực hiện nghiêm túc trong  đội ngũ cán bộ, công chức, chiến sỹ, giáo viên, viên chức… Chi bộ cơ quan Ủy ban Nhân dân, quân sự phường hằng năm đưa tiêu chí học tập và rèn luyện theo tư tưởng , tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đối với từng đảng viên được giám sát, theo dõi của cấp ủy chi bộ; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường triển khai, tổ chức học tập chuyên đề bằng nhiều hình thức phong phú:  tọa đàm, sinh hoạt về nguồn, hội thi, hội thao…; Chi bộ trường học xây dựng và thực hiện các chuẩn mực đạo đức nhà giáo “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, thi đua “Dạy tốt, học tốt”, thực hiện “Dân chủ – Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm”. Đẩy mạnh phong trào “Đọc và làm theo gương Bác” đọc sách giờ ra chơi, giới thiệu sách hay trong tiết sinh hoạt chủ nhiệm; Chi bộ công an phường thực hiện mô hình chống tội phạm “Xây dựng tổ hợp Camera – loa phát thanh – số điện thoại liền kề”, “Toàn dân phòng, chống tội phạm”, “Bảng cảnh giác tố cáo tội phạm” thực hiện trên toàn phường. Trong 5 năm, các cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tích cực đăng ký, thực hiện trên 42 công trình, huy động gần 500 lượt tham gia sinh hoạt chuyên đề, về nguốn, hội thi… Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng có 38 đợt kiểm tra và 13 lượt giám sát chi bộ, đơn vị cá nhân trong thực hiện việc học tập, chuyên đề và trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công.

          Hội nghị đã trao giấy khen cho 8 tập thể, 18 cá nhân thực hiện tốt Chỉ thị 03/CT-TW năm 2015; 14 tập thể, 33 cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2016.