PHƯỜNG NGUYỄN CƯ TRINH TUYÊN TRUYỀN CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ, VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

12

BÀI TUYÊN TRUYỀN
CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ, VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

Đề nghị mọi người dân lưu ý!

Việc chấn chỉnh trật tự kỷ cương đô thị đang được các cấp, các ngành tăng cường thực hiện. Để việc thực hiện được tiến hành đồng bộ, giúp nhân dân phòng tránh được các vi phạm có liên quan, Ủy ban nhân dân phường Nguyễn Cư Trinh thông tin một số quy định pháp luật xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường theo Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 và Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ như sau:

  1. Người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô có hành vi đỗ, để xe ở hè phố trái quy định pháp luật; đỗ xe nơi có biển “Cấm đỗ xe” hoặc biển “Cấm dừng xe và đỗ xe” sẽ bị phạt tiền từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng.
  2. Hành vi sử dụng trái phép lòng đường đô thị, hè phố để: họp chợ; kinh doanh dịch vụ ăn uống; bày, bán hàng hóa; sửa chữa phương tiện, máy móc, thiết bị; rửa xe; đặt, treo biển hiệu, biển quảng cáo; xây, đặt bục bệ; làm mái che hoặc thực hiện các hoạt động khác (gây cản trở giao thông) sẽ bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với tổ chức.
  3. Hành vi chiếm dụng lòng đường đô thị hoặc hè phố dưới 05m2 làm nơi trông, giữ xe phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với tổ chức.
  4. Hành vi vứt, thải, bỏ dầu, mẫu và tàn thuốc lá không đúng nơi quy định, tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng sẽ bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng.
  5. Hành vi vệ sinh cá nhân (tiểu tiện, đại tiện) không đúng nơi quy định, tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng sẽ bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.
  6. Hành vi vứt, thải rác sinh hoạt không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng sẽ bị phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.
  7. Hành vi vứt, thải, bỏ rác sinh hoạt trên vỉa hè, đường phố hoặc vào hệ thống thoát nước thải đô thị hoặc hệ thống thoát nước mặt trong đô thị sẽ bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng
  8. Hành vi không phân loại, không lưu trữ chất thải rắn sinh hoạt theo quy định; không kí hợp đồng hoặc không chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt cho đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định sẽ bị phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

Để góp phần xây dựng Phường Nguyễn Cư Trinh ngày càng an toàn – văn minh – hiện đại – nghĩa tình, chúng tôi kêu gọi mọi người dân tự giác chấp hành các quy định của Pháp luật; không vi phạm các hành vi gây ảnh hưởng xấu đến trật tự lòng, lề đường, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường. Đề nghị mọi người quan tâm thực hiện./.

ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG NGUYỄN CƯ TRINH