PHƯỜNG NGUYỄN CƯ TRINH TRAO GIẢI THƯỞNG Ý TƯỞNG SÁNG KIẾN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

39

Đồng chí Hồ Bích Ngọc – Bí thư Đảng ủy phường (thứ 4, bìa phải) và Đồng chí Lê Hồng Quang – Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường (bìa phải) tại buổi trao giải thưởng

Ngày 05/8/2019, Hội đồng xét Công nhận sáng kiến, giải pháp phường Nguyễn Cư Trinhđã tổ chức trao giải thưởng ý tưởng sáng kiến trong thực hiện cải cách hành chính. Đây là hoạt động thi đua cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân phường nhằm hưởng ứng việc phát động thi đua về cải cách hành chính của Quận 1 và Thành phố với chủ đề “Năm đột phá cải cách hành chính và thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 54 của Quốc hội”.

Hội đồng xét Công nhận sáng kiến, giải pháp phường đã tiếp nhận 13 bảng đăng ký ý tưởng sáng kiến cải cách hành chính của Đảng ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban ngành, đoàn thể và các bộ phận Ủy ban nhân dân phường. Qua đó đã bình xét và khen thưởng 11/13 ý tưởng sáng kiến cải cách hành chính bám sát chức năng, nhiệm vụ của của từng lĩnh vực, rút ngắn quy trình, thủ tục, hồ sơ, tiết kiệm thời gian, chi phí, tiết kiệm văn phòng phẩm, đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhưng vẫn đảm bảo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và giảm phiền hà cho người dân và các cơ sở kinh doanh, có ý nghĩa thiết thực và mang lại hiệu quả cao.

Cụ thể:

Công trình giải nhất: “Số hóa cơ sở quản lý địa bàn dân cư của Công an phường” được Hội đồng xét Công nhận sáng kiến, giải pháp phường đánh giá cao. Mục tiêu của công trình là xây dựng phần mềm ứng dụng quản lý nhân khẩu và đối tượng của lực lượng Công an phường nhằm nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và cải tiến thủ tục hành chính đồng thời xây dựng hình ảnh Cảnh sát khu vực, lực lượng Công an phường chuyên nghiệp, thân thiện, giản dị, gần gũi với nhân dân góp phần xây dựng và giữ gìn niềm tin, tình cảm của nhân dân dành cho lực lượng Công an nói riêng, Đảng và chính quyền nói chung.

Ngoài ra, Hội đồng xét duyệt sáng kiến phường còn trao 02 Giải nhì, 03 Giải ba và 5 giải khuyến khích cho các ban ngành, đoàn thể, và các bộ phận tại phường. Hiện nay, một số ý tưởng sáng kiến này đã đi vào thực tế được sự hưởng ứng của người dân như công trình sáng kiến cải cách hành chính về “Trợ giúp làm thủ tục ủy quyền tại nhà và cấp thẻ BHYT đối với các trường hợp thuộc diện chính sách bảo trợ xã hội hạn chế khả năng đi lại”, công trình “Xác nhận tờ khai đất phi nông nghiệp trong vòng 02 ngày làm việc khi nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân phường Nguyễn Cư Trinh và xác nhận tờ khai thuế đất phi nông nghiệp nộp hồ sơ thông qua đường bưu điện”, “công trình thực hiện hỗ trợ người già khó khăn đi lại làm thẻ căn cước công dân”, công trình “Rút ngắn thời gian giải quyết các trường hợp miễn sinh hoạt cho đảng viên” của Đảng ủy phường. Trong thời gian tới phường sẽ tiếp tục phát huy hết những ý tưởng sáng kiến để hiện thực hóa vào công việc cải thiện môi trường làm việc hiện đại, thân thiện phục vụ tốt nhất cho người dân./.