Phường Nguyễn Cư Trinh tổ chức lễ kỷ niệm 34 năm giải phóng miền Nam thống nhất nước nhà (30/4/1975 – 30/4/2009), Quốc tế lao động 1/5

4
rx online

Ngày 28/4/2009, Phường Nguyễn Cư Trinh tổ chức lễ kỷ niệm 34 năm giải phóng miền Nam thống nhất nước nhà (30/4/1975 – 30/4/2009), Quốc tế lao động 1/5 và 55 năm ngày chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Tham dự có ông Phạm Huy Thông – Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Quận uỷ cùng đại diện các Ban Đảng Quận ủy, Đảng ủy – các ban ngành đoàn thể – Ban điều hành 8 khu phố phường.


Phường đã ôn lại truyền thống hào hùng dân tộc, 30 năm trường kỳ kháng chiến chống ngoại xâm, tự hào về thế hệ cha ông đã hy sinh, cống hiến bảo vệ độc lập tự do, sự bình đẳng vì tiến bộ con người, sau 23 năm đổi mới nhân dân ta đang nỗ lực để xây dựng thành công CNXH. Những bài học quý giá trong đấu tranh của nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng và chủ tịch Hồ Chí Minh: đấu tranh anh dũng, tinh thần đoàn kết, sự sáng tạo, từ đó phát huy sức mạnh toàn dân trong hoà bình xây dựng đất nước. Đảng ủy – UBND phường cùng nhân dân địa phương phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kinh tế – xã hội – quốc phòng, xây dựng đời sống văn hoá, hưởng ứng “Năm nếp sống văn minh đô thị 2009”, đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, chống âm mưu diễn biến hoà bình bảo vệ đất nước. Đại diện thế hệ trẻ, lực lượng công an, phường đội, đoàn thanh niên đã tỏ rõ ý chí không ngừng học tập, rèn luyện, cống hiến tiếp nối truyền thống yêu nước, hăng say lao động, tạo nên những thành quả của đất nước trong thời kỳ công nghiệp hoá – hiện đại hóa.