Phường Nguyễn Cư Trinh tổ chức Lễ giao quân năm 2020

7