PHƯỜNG NGUYỄN CƯ TRINH TẬP TRUNG PHÁT HUY CÁC PHƯƠNG TIỆN THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN TRONG THỰC HIỆN PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

31
Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tập trung tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.Tập trung huy động cả hệ thống chính trị từ Phường đến Khu phố, Tổ dân phố, Tổ Covid-19 cộng đồng tham gia thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch; tăng cường công tác tuyên truyền; thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch COVID -19 như:
Phường triển khai loa kéo xuống từng ngõ, hẻm trong địa bàn dân cư, thành lập các tổ tuyên truyền bao gồm lực lượng Đoàn thanh niên, Dân quân tự vệ để thực hiện luân phiên tuyên truyền theo tổ, đặc biệt đối với các khu vực phong tỏa, Tổ Covid-19 cộng đồng luôn phát huy vai trò thường xuyên tuyên truyền phát loa để người dân hiểu và cùng thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, xe loa phường thực hiện phát thanh các tuyến đường trên địa bàn phường. Qua đó, người dân luôn đồng thuận và thực hiện nghiêm các quy định tại khu vực phong tỏa.
  
Triển khai các tờ bướm tuyên truyển với các nội dung: Những điều người dân cần thực hiện trong khu phong tỏa, Những điều người dân cần thực hiện chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ về phòng chống dịch covid 19 và nâng cao ý thức phòng chống dịch của người dân, số điện thoại của Lãnh đạo phường, Ban chỉ đạo phòng chống dịch, tổ đáp ứng nhanh. Bên cạnh công tác tuyên truyền của phường người dân tại các khu phố đã thực hiện nhiều công tác tuyên truyền đơn giản, thiết thực như: xây dựng các bảng tuyên truyền trước các hẻm đề nghị nhân dân trong khu phố thực hiện nghiệm Chỉ thị số 16, trước các khu phong tỏa cũng dán bảng tuyền truyền cụ thể cho nhân dân cùng nắm biết. Hiện nay, tại 01 số khu phố người dân đã tự trang bị dụng cụ xịt khử khuẩn để đảm bảo vệ sinh cho các con hẻm của khu phố.
Hằng ngày, Ban thông tin tuyên truyền của phường thường xuyên cập nhật thông tin, tăng cường tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, đăng tải trên tin điện tử phường, các trang facebook của các tổ chức chính trị – xã hội phường để người dân biết tình hình dịch, các biện pháp phòng, chống dịch, đặc biệt là các khuyến cáo của cơ quan chức năng về phòng, chống dịch COVID-19, ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện triển khai các văn bản hướng dẫn, các quy định, các thông tin khẩn, cấp bách, tại các Tổ Covid-19 cộng đồng thành lập nhóm zalo của từng tổ để triển khai các quy định, hướng dẫn kịp thời đến người dân cùng tham gia thực hiện nghiêm.
Trong thời gian qua, công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh đã góp phần vận động được người dân hạn chế tập trung đông người, góp phần nâng cao ý thức của cộng đồng dân cư trong việc thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch Covdi-19./.