Phường Nguyễn Cư Trinh tập huấn công tác dân vận chính quyền

3
rx online
Ngày 25/5/2018, Trung tâm học tập cộng đồng phường Nguyễn Cư Trinh tập huấn công tác dân vận chính quyền cho cán bộ, công nhân viên nâng cao kỹ năng vận động quần chúng nhân dân, chấp hành hiến pháp, pháp luật, tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân.
Tại buổi tập huấn, thạc sĩ Đinh Thị Thu Trang, Trưởng Khoa Dân vận và Công tác xã hội, Học viện Cán bộ TPHCM báo cáo làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh về Dân vận: bài báo “Dân vận” của Bác là cơ sở lý luận để Đảng, Nhà nước ta đề ra các chủ trương, chính sách về công tác Dân vận; Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” nêu rõ công tác dân vận là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang. 

Báo cáo viên đưa nhiều dẫn chứng sinh động về biểu dương, kỷ luật cán bộ liên quan đến giao tiếp ứng xử, giải quyết công việc của dân; kinh nghiệm của chính quyền các nước phát triển là quan tâm biết được mong muốn của người dân, tạo điều kiện tối đa để mọi người dân cùng sáng tạo.
Hiện nay, TPHCM đang xây dựng thành phố thông minh, áp dụng triệt để công nghệ thông tin, cải cách hành chính, tăng năng lực cạnh tranh và chất lượng sống. Báo cáo viên nêu rõ: để dốc sức chung tay xây dựng thành phố, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phải nghiêm túc thực hiện Quy tắc ứng xử do UBND TPHCM ban hành; học tập bài “Dân vận” của Bác Hồ; có nhận thức và hành vi ứng xử văn minh, lịch sự, tạo sự hài lòng cho người dân; nêu cao đạo đức công vụ, tinh thần phục vụ nhân dân; ham học hỏi kiến thức, kỹ năng phục vụ tốt nhiệm vụ được giao; thực hành “dân vận khéo” để huy động nguồn lực to lớn trong dân tích cực xây dựng địa phương;…