Phường Đa Kao tổ chức tuyên truyền Luật cư trú năm 2006 và Nghị định 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ

4
rx online

Thực hiện kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2007 của UBND Quận 1. Ngày 12 tháng 7 năm 2007, Phường Đa Kao tổ chức tuyên truyền Luật cư trú và Nghị định 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký… cho toàn thể cán bộ, công chức phường, Cảnh sát khu vực, Trưởng Ban điều hành các khu phố, Tổ trưởng, tổ phó 100 Tổ dân phố và công dân trên địa bàn Phường.


Báo cáo viên là ông Dương Quang Thọ – Trưởng phòng tuyên truyền pháp luật, Sở tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh đã trình bày những điều quan trọng, thiết thực nhất trong Luật cư trú và một số vấn đề cần lưu ý trong Nghị định 79/2007/NĐ-CP của Chính phủ.


Buổi truyên truyền đạt hiệu quả cao, giúp công dân hiểu rõ các qui định về quyền tự do cư trú; trình tự, thủ tục đăng ký cư trú; quyền và trách nhiệm của công dân, hộ gia đình, cơ quan, tổ chức về đăng ký và quản lý cư trú; Đồng thời hiểu biết hơn về các quy định về thẩm quyền, thủ tục cấp bản sao chứng từ gốc, chứng thực,..