Phường Đa Kao tổ chức chương trình truyền thông phòng chống HIV/AIDS

8
rx online

Thực hiện công văn số 7047/UBND-VX ngày 13/11/2008 của UBND Thành phố về việc phê duyệt kế hoạch tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2008 và thực hiện kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 21/11/2008 của UBND Quận 1 về việc triển khai tháng chiến dịch truyền thông phòng chống AIDS (10/11/2008 – 10/12/2008).


Ngày 23 tháng 12 năm 2008, UBND phường Đa Kao phối hợp trung tâm tham vấn hỗ trợ cộng đồng Quận 1 tổ chức buổi truyền thông phòng chống HIV/AIDS. Đến tham dự có ông Lưu Tấn Phước – Đ/d Trung tâm tham vấn hỗ trợ cộng đồng Quận 1 cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể của phường, tổ dân phố, các thành viên tổ cán sự xã hội và đặc biệt là các thanh niên hồi gia, gia đình có con, em đang chuẩn bị hồi gia.


Buổi truyền thông càng thêm thân mật khi được nghe các ca khúc phòng chống HIV/AIDS do đội văn nghệ của Trung tâm tham vấn hỗ trợ cộng đồng Quận 1 biểu diễn, điều đáng lưu ý là các ca khúc do chính các thành viên đội văn nghệ (là các thanh niên hồi gia) sáng tác.


Trong dịp này, UBND Phường quyết định khen thưởng 07 thanh niên hồi gia đã thực hiện tốt công tác phòng, chống HIA/AIDS tại địa phương.